MARCUS UITGELEGD AAN ANDERE LEZERS E-boek


MARCUS UITGELEGD AAN ANDERE LEZERS - Bas van Iersel pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: maart 2001
AUTEUR: Bas van Iersel
ISBN: 9789030409762
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 5,43

UITLEG:

Dat Marcus een fascinerend boek is, heeft men pas in de tweede helft van deze eeuw ontdekt. Sindsdien is het evenveel becommentarieerd als de andere evangelies, met het gevolg dat men in de verschillende commentaren op Marcus in andere bewoordingen regelmatig hetzelfde kan lezen. Dat hangt samen met de gekozen invalshoek. Iedere exegeet probeert - al dan niet met aandacht voor de voorgeschiedenis van het boek - toe te lichten wat de auteur van Marcus bedoeld zou kunnen hebben, hoe zich dat verhoudt tot de historische feiten en de voorstelling van de andere evangelies, en wat een passage of het hele boek bijdraagt tot de christologie en de theologie.De hier gegeven uitleg breekt met deze benadering, en slaat een andere weg in. Om te beginnen doet de schrijver recht aan het feit dat Marcus een verhaal is, en schenkt hij meer aandacht aan wat het de lezer te verbeelden geeft dan aan zijn theologie. Vervolgens kiest hij niet langer de kant van de auteur, maar die van de lezer, volgens een methode waarvoor het Nederlands nog geen naam heeft, maar die de Amerikanen 'reader-response criticism' noemen. Daarbij wordt zowel de waarschijnlijk oorspronkelijke leessituatie - het Rome van kort na het jaar 70 - betrokken als wat dat gegeven bijdraagt aan ons verstaan nu. Een commentaar van dit soort is tot op heden noch in Nederland noch daarbuiten beschikbaar.Dit boek maakt deel uit van een groter project: een Engelse editie met een volledig notenapparaat dat de discussie met andere auteurs aangaat, en deze Nederlandse met een beperkt aantal noten. De eerste is bestemd als een verantwoording ten overstaan van de collega's. De tweede is bestemd voor lezers die niet geïnteresseerd zijn in gedetailleerde argumentaties en verwijzingen. De hoofdtekst wil uitdrukkelijk het eigen leesproces bij de lezers stimuleren. In het Nederlands zou je het boek dan ook het beste een narratief lezerscommentaar kunnen noemen.

...zoek aandacht aan besteed worden. Wat niet weet, wat niet… Vaak is deze tekst zo uitgelegd dat vrouwen in het algemeen ondergeschikt zijn aan hun echtgenoten en zonder meer moeten doen wat zij zeggen ... Spinoza's citaten uitgelegd - Spinozakring Lier ... . Maar zo bedoelt Paulus het niet. In het verband van Efeziërs 5 gaat het er juist om dat mannen en vrouwen in de gemeente uit eerbied voor Christus respect voor elkaar hebben ( Efeziërs 5:21 ). Zo eens in de twee weken wordt de lezer wakker (77) door wat hij noemt 'een min of meer gekmakende jeuk' aan een van beide voeten. Die kan tien minuten aanhouden maar met hetzelfde gemak drie ... Meningen Lezers reageren: 'Wordt mevrouw De Block te populair en krijgt ze daarom de volle laag?' Beeld Photo News. Het coronavirus do ... bol.com | Marcus uitgelegd aan andere lezers, Bas van ... ... . Die kan tien minuten aanhouden maar met hetzelfde gemak drie ... Meningen Lezers reageren: 'Wordt mevrouw De Block te populair en krijgt ze daarom de volle laag?' Beeld Photo News. Het coronavirus doet onze lezeres massaal in de pen klimmen. En over de onterechte veroordeling van Lucia de B. Aan de hand van bekende en onbekende zaken ontdek je als lezer hoe het recht werkt en hoe een rechter tot zijn oordeel komt. ... (aan kinderen bijvoorbeeld) wilt uitleggen hoe ons rechtssysteem werkt,met voorbeelden, koop dit boek! ... Andere verkopers (8) Tweedehands Matig vanaf € 12,50. Er is veel kritiek op het peer review systeem (-; aan de andere kant: het is wellicht het beste slechte systeem). De kritiek richt zich op: Traagheid: het systeem kan de snelheid van publiceren vele maanden tot meer dan een jaar vertragen. Economie uitgelegd aan mijn dochter direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt. Mondjesmaat mag het leven doorgaan, hoorden we dinsdag van de premier. Lezers van deze krant wisten dat al, want hen was de zaterdag daarvoor uitgelegd dat „pijpen" het beste gaat als je stil ... Volgens meerdere berichten heeft multimiljardair Bill Gates gezegd dat hij met vaccins ervoor wil zorgen dat het aantal mensen op aarde afneemt. NUcheckt bekeek waar deze bewering vandaan komt en ... De magazine-format, waarvoor de reeks koos, geeft de lezer wat de titel belooft: citaten, uitgelegd door wat de uitgeverij op het achterplat un auteur specialiste noemt. In die reeks publiceerde Halévy eerder reeds een deeltje Citations de Nietzsche expliquées. Voor gehaaste lezers Nu de beurt dus aan Spinoza. Vragen van lezers Verwees Jezus in Johannes 6:53 alleen naar gezalfde christenen toen hij opmerkte: „Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Indien gij het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij geen leven in uzelf"?. Vele jaren lang hebben wij uitgelegd dat deze woorden uitsluitend van toepassing zijn op gezalfde christenen, die in de hemel opgenomen zullen worden ... Het wringt bij mij ook nog steeds, maar als ik dan aan die vertrapte vrouwen denk zie ik voor hen toch een lichtpuntje. Je hieraan voorafgaande "absolute" teksten uit Marcus en Lucas plaats ik toch in het licht van Mattheus, ik zie dat als dezelfde gebeurtenis. Wat betreft teksten van Paulus heb ik de gedachte dat Paulus niets nieuws brengt. Stel je eens voor dat de lezers het anders zouden voorhebben. ... mannen klaarblijkelijk niets positiefs over andere mannen kunnen zeggen zonder angst dat dit verkeerd zou kunnen worden uitgelegd. Aan de andere kant worden er natuurlijk wel erg veel films met religieuze thematiek gemaakt die enkel mikken op een gelovige doelgroep. Hoe u het thuisonderwijs beleeft, wilden we graag weten van u, lezer. Uw respons was overdonderend. Een bloemlezing vol bezorgdheid en optimisme. Stoïcisme Als een stoïcijn de crisis door, en nee, dat betekent niet onverschillig zijn De stoïcijnse inzichten ontstonden op het slagveld: om de gemoedsrust te bewaren in extreme situaties. Ook de andere gevolgen moeten worden uitgelegd.' De uitspraak van het Grondwettelijk Hof kwam na een vijf jaar durende rec...