Het Woord is vlees geworden E-boek


Het Woord is vlees geworden - J.C. Philpot pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: mei 2019
AUTEUR: J.C. Philpot
ISBN: 9789402907056
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 11,56

UITLEG:

De geschriften van de Engelse predikant J.C. Philpot zijn door deeeuwen heen velen tot zegen geweest. Zijn beschrijving van hetgeestelijk leven vindt veel weerklank. Philpot mocht zicht hebbenop de algenoegzaamheid van Christus en op Zijn werk als Borg enZaligmaker. Dat blijkt wel in het bijzonder uit deze bundel meditatiesover de heilige mensheid van de Heere Jezus. De vroegereredacteur van de Gospel Standard, ds. B.A. Ramsbottom, schreef bijde verschijning van de Engelse heruitgave van deze overdenkingen:"Van al J.C. Philpots uitgegeven werken zijn de dierbare meditatiesover de heilige mensheid van de Verlosser naar ons gevoelen hetlieflijkst. Op een bijzonder mooie wijze wordt de leer aangaandeChristus' Persoon opengelegd en Zijn arbeid en ambten ten toongespreid.' Vertaald door C. van Haaften.Doelgroep: Persoonlijk gebruik, ouderen en jongeren

... offer voor Jan is een offer voor God. Aan het eind van de film is de tegenspraak dan ook verdwenen: de arts staat voor de rechtbank om te getuigen over de doodsoorzaak van Bess ... PHILPOT, J.C. - Het Woord is vlees geworden | Meditaties ... ... . Het Kind in de kribbe drukt ons heel concreet met de neus op het heilsfeit: „Het Woord is vlees geworden!" In Zijn wonderlijk rijke heilsplan heeft God daarmee getoond dat Hij Zijn schepping, ... Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Het woord is vlees geworden - dat geldt ook voor burn-out Beeld Thinkstock 'Mijn geest,' zei een man van in de zestig, 'was sterker dan mijn lichaam.' Het Woord is vlees gewor ... Het woord is vlees geworden - dat geldt ook voor burn-out ... ... . Het woord is vlees geworden - dat geldt ook voor burn-out Beeld Thinkstock 'Mijn geest,' zei een man van in de zestig, 'was sterker dan mijn lichaam.' Het Woord is vlees geworden - Andrew Wommack Deel 5 van 5: 'Het Woord is vlees geworden I' blz. 3 is de juiste manier om dit te doen zeggen: 'Vader, U houdt oneindig veel meer van Jazeker, het is en blijft een groot mysterie: God is geopenbaard in het vlees' (I Timoth. 3 : 16), - een zó groot geheimenis, dat Jezus 'dieper wegzinkt in onze ellenden dan alleen in ons lichamelijk vlees en bloed'. - 'Het Woord is vléés geworden' wil ten diepste zeggen: Dien, die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt ... Vlees. Van dit woord zegt Johannes dat het vlees is geworden. Vlees is bij ons iets wat we eten, maar in de Bijbelse wereld stond het voor de levende werkelijkheid. Qol basar in het Hebreeuws, letterlijk vertaald alle vlees, betekent alles wat leeft. In de antieke wereld was vlees het lichamelijke, tegenover het geestelijke. Het Woord is vlees geworden (Hardcover). De geschriften van de Engelse predikant J.C. Philpot zijn door deeeuwen heen velen tot zegen geweest. Zijn... Het Woord is vlees geworden - Andrew Wommack Deel 3 van 5: 'Het Woord is vlees geworden' blz. 2 zegt dat God ons goden heeft genoemd1. Niet met een hoofdletter G maar met een kleine letter 'g' als absolute heersers, met heerschappij over deze aarde. En satan werd de god van deze...