Motivatie en belonen E-boek


Motivatie en belonen - R. Vinke pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: november 2002
AUTEUR: R. Vinke
ISBN: 9789026725364
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 9,65

UITLEG:

Het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie, hoewel op zichzelf intrigerend, berust op een niet te handhaven onderscheid. Het benadrukken van dit verschil heeft het een mythische betekenis. De tijd is rijp om met de mythe af te rekenen De centrale probleemstelling in het boek valt uiteen in een aantal deelvragen: 'Hoe verhouden intrinsieke en extrinsieke motivatie zich tot elkaar, hoe beïnvloeden ze elkaar en wat is de rol daarbij van beloning, en is het zinvol eenonderscheid te maken tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie? In deze handelseditie van de gelijknamige dissertatie wordt geconcludeerd dat motivatie ondeelbaar is, maar dat er wel sprake is van interne en externe prikkels die een verschillende werking hebben op de 'ondeelbare' motivatie en voorts op intrinsieke en extrinsieke motivatie kan worden opgeheven door een eenduidige keuze te maken voor aangepaste begrippen zoals interne/externe 'prikkels' en 'interne/externe 'opbrengsten'.

... belonen als middel om kinderen te laten luisteren ... Tips voor trainers: belonen werkt vaak beter dan straffen ... ... . Motivatie 1.0: deze motivatie speelt in op onze drang om te overleven. Als we honger hebben, zijn we gemotiveerd om op zoek te gaan naar eten. Motivatie 2.0: dit gaat over motiveren door te belonen en straffen. De gedachte is dat als je positief gedrag beloont en slecht gedrag straft, je uiteindelijk steeds meer van het positieve gedrag overhoudt. Genoemde motivaties versterken het gewenste gedr ... Beloning naar motivatie - ManagementSite ... . Genoemde motivaties versterken het gewenste gedrag; ze benadrukken niet steeds wat niet mag. Negatief gedrag wordt namelijk versterkt doordat dit gedrag voortdurend wordt beoordeeld in tegenstelling tot positief gedrag. Als alleen wordt gestraft en niet beloond, zal meer wantrouwen en weerstand ontstaan. Belonen is dus meestal effectiever dan ... Wendbaar belonen is een nieuwe vorm van belonen waarin niet alleen aandacht is voor materiële, maar ook voor immateriële beloning. Waarin het niet meer enkel draait om geld, maar om aandacht, persoonlijke ontwikkeling, maatwerk en flexibiliteit. 2.1.2. Motivatie en gedrag . Het begrip motivatie 'In beweging brengen' is de letterlijke betekenis van het oorspronkelijk Latijnse woord motivatie. Tik motivatie in op Google en je krijgt een schijnbaar onstuitbare stroom van hits. Motivatie is verworden tot een containerbegrip. Motivatie en belonen. De mythe van intrinsieke motivatie. Kluwer Bedrijfswetenschappen. Deventer, 1996. ISBN 90 267 25361. Herzberg. In vervolg op de theorie van Maslow over de levensloop van mensen heeft Herzberg zich beperkt tot de mens in de werksituatie. Motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft. Motivatie heeft invloed op de initiatie, richting, intensiteit en volharding van het menselijk gedrag.Motivatie ontstaat uit een samenspel tussen de biologische (aangeboren) en cultuurafhankelijke (aangeleerde) eigenschappen van een individu en de omgeving van dat individu.Zo kan honger ervoor zorgen dat een individu eet (een ... de hoogte van hun beloning en de sturingsmogelijkheden van leidinggevenden (zie paragraaf 1.1). Daarbij wordt verondersteld dat belonen een sturende en stimulerende functie heeft. Die functie kan belonen inderdaad hebben, maar eenvoudig is het verband tussen belonen en zaken als motivatie en prestaties niet. Extrinsieke vs intrinsieke motivatie. In dit geval gaat het om een extrinsieke motivatie (het krijgen van geld). Een intrinsieke motivatie is veel krachtiger, want dat zit al in onszelf. Het is zelfs zo dat als mensen al intrinsiek gemotiveerd zijn en vervolgens een extrinsieke beloning krijgen, dat ze dan minder gemotiveerd kunnen raken. De kracht van direct positief belonen. Positief gedrag benoemen en belonen werkt als de beste bekrachtiger. Negatief gedrag benoemen en aandacht geven maakt juist dat ook dit gedrag onder de aandacht komt. Dat willen we niet. Positief gedrag benoemen maakt juist dat het kind het gedrag nogmaals wil uitvoeren. Motiveren en demotiveren Het is belangrijk te weten hoe je iemand kunt motiveren vooral als het om een baan gaat waar veel contact met mensen is zoals bijvoorbeeld scholen, afkickklinieken, tbs-klinieken, ziekenhuizen, maatschappelijk werk en ga zo maar door. Kinderen motiveren en belonen. Geplaatst op 18 Maart 2019; ... De motivatie van het kind zelf om het goed te doen, neem je dan weg. Je wilt juist graag dat je zoon/ dochter gedrag laat zien omdat hij/zij zelf daar de voordelen van ziet en begrijpt waarom dit gedrag het meest gepast is. Intrinsieke motivatie lijkt iets ongrijpbaars, want je kunt het niet bij iemand anders afdwingen. De kunst is om jongeren op een dusdanige manier te begeleiden en te inspireren dat ze uit zichzelf in beweging komen. Hierbij gelden verschillende basisprincipes, die in het boek Motivatie Binnenstebuiten op toegankelijke wijze aan de orde komen. Je kunt mensen ook op allerlei niet-financiële manieren belonen: ... Er is genoeg ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en creativiteit'. Intrinsieke motivatie. Goed leiderschap motiveert mensen dus om meer uit zichzelf te halen en doet een beroep op de intrinsieke motivatie....