Leven, Ach! Wat Zijt Gij Toch? E-boek


Leven, Ach! Wat Zijt Gij Toch? - W. Bilderdijk pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: november 2006
AUTEUR: W. Bilderdijk
ISBN: 9789025303303
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 10,4

UITLEG:

Willem Bilderdijk (1756-1831) was een omstreden figuur, maar vriend en vijand beschouwden hemals de grootste Nederlandse dichter van zijn tijd. Als aartsconservatief keerde hij zich tegen de geest van zijn eeuw, in verzen die van een grote virtuositeit getuigen. Inhoudelijk wordt zijn poëzie vooral bepaald door romantische motieven als onvrede met het bestaan en verlangen naar de dood. Zijn wonderlijke levensloop vol bittere ervaringen, zoals zijn ballingschap en het sterven van vele kinderen, weerspiegelt zich in zijn dichtwerk. Bilderdijk schiep een omvangrijk oeuvre van driehonderdduizend versregels, en beoefende schijnbaar moeiteloos de meest uiteenlopende genres, van erotische tot politieke poëzie, van romancen tot rouwzangen. Een keuze uit zijn kortere gedichten is in deze bloemlezing bijeengebracht.

...Heer, die mijn heil, mijn helper zijt; 88a Heer, God, mijn redder, 'k roep U alle dagen; 89 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied; 90 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen; 91 Hij die op Gods bescherming wacht Jemig, wat is dat nou: Wa is da toch: Jij bent een beetje maf: Gij zijt un koekwaus: jij bent een rare: gij zijt nun aorige: jij krijgt nog geld van mij toch? gij kreed nog geld van mij ofnie? Jij moet je mond houden ... Brabants dialect - Mijnwoordenboek ... . En gij mot oew bakkus houwuh. ken je dit: kende gij et: Kijk, dat bedoel ik! Kiek, (das wa ' k bedoel)! Klaar met werken: Ik ben ... Gij zijt op aarde neergedaald (1-50) Zingender wijze wilt uw Heiland prijzen (1-51) Nu Gij de dood zijt ingegaan (1-52) O lichaam van het Woord (1-55) Het lastdier van de vrede (3-11) Die onze nood is ingegaan (3-12) Door wat voor grote eenzaamheden (4-17) Nacht op de middag als de grote zon (4-18) Jij, ... PDF Leven, ach! Wat zijt gij toch? - dbnl ... . En gij mot oew bakkus houwuh. ken je dit: kende gij et: Kijk, dat bedoel ik! Kiek, (das wa ' k bedoel)! Klaar met werken: Ik ben ... Gij zijt op aarde neergedaald (1-50) Zingender wijze wilt uw Heiland prijzen (1-51) Nu Gij de dood zijt ingegaan (1-52) O lichaam van het Woord (1-55) Het lastdier van de vrede (3-11) Die onze nood is ingegaan (3-12) Door wat voor grote eenzaamheden (4-17) Nacht op de middag als de grote zon (4-18) Jij, dochter van Jeruzalem (5-25) De winter ... 17 Want Gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte; en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden. 18 Want ons schild is van den HEERE, en onze koning is van den Heilige Israels. 19 Toen hebt Gij in een gezicht gesproken van Uw heilige, en gezegd: Ik heb hulp besteld bij een held; Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Gij toch zijt het, die mijn leven gered hebt van de groeve der vernietiging, want Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. 18 Want het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet; wie in de groeve zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw. 19 De levende, de levende, hij looft U, zoals ik heden doe; de vader maakt zijn zonen uw trouw bekend. Gij kent het leven hier op aarde: 918: Juicht, verre landen aan de kust: 919: De God des heils wil mij ten Herder wezen: 920: Straf mij in Uw gramschap niet: 921: Wat vlied' of bezwijk, getrouw is mijn God: 922: Heft op uw hoofden, poorten wijd! 923: Wie zijt Gij Heer, dat ik zou wand'len: 924: Ach, blijf met Uw genade: 925: Neem, Heer, mijn ... Zonder Mij kunt gij niets doen. Joh. 15 : 5. Dit is niet de taal van een gewoon mens. Geen heilige, geen profeet, geen apostel zou ooit een gezelschap van getrouwe mannen hebben toegesproken en tot hun gezegd hebben: "Zonder mij kunt gij niets doen." Gij moet ontwaken! Allerhoogste God, heilig en glorierijk; Alles in allen zult Gij voor ons zijn; Alles komt opnieuw tot leven; Alles op aarde zing Gods eer; Alles was donker boven de vloed; Alles wat God geschapen heeft; Alles wat adem heeft love de Here; Alles wat adem heeft love de Here der Heren; Alles wat er staat geschreven; Alles wat ... O Gij die onze Koning zijt (45) Kwam van Godswege (46) Jezus, die langs het water liep (47) O onze Vader, trouwe Heer (48) De vogels van de bomen (49) O grote God, o goede Heer (50) Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom (51) Jaïrus had een dochtertje (52) Zijt Gij waarop de wereld wacht (53) Een zaaier ging uit om te zaaien (54) Weet gij ... Vervolgd en toch gelukkig „Gelukkig zijt gij wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad tegen u spreekt ter wille van mij." ... 16 De gezalfden ontvangen „de kroon des levens", wat in hun geval onsterfelijk leven met Christus in de hemel is (Jakobus 1:12, 17). Degenen met een aardse hoop, ... U behoort geheel mijn leven, ... Wat de wereld ook belove Heer Gij zijt mijn grootste schat, ... Grijp toch de kansen, door God u gegeven (JdH 166) - Duration: 2:25. Wat zijt gij toch, blinkende knopke fijn, dat nimmer van schrijven zijt moe? Gij loopt over 't spegelend water klaar, en 't water niet méér en verroert dan of het een gladdige windje waar, dat stille over 't waterke voert. O Schrijverkes, schrijverkes, zegt mij dan, - met twintigen zijt gij en meer, en is er geen een die 't mij zeggen kan: - want Gij zijt onze lof. En breng volledige genezing voor al onze slagen, want God, Koning, een geneesheer trouw en barmhartig zijt Gij. Gezegend Gij, Heer, die de zieken van Zijn volk geneest. bracha 9 Zegen voor ons, Heer onze God, dit jaar en al wat het opbrengt ten goede. Geef zegen op het aangezicht van de akker en verzadig ons uit Uw goed,...