Traject Welzijn Kwaliteit en deskundigheid werkboek niveau 3/4 werkboek E-boek


Traject Welzijn Kwaliteit en deskundigheid werkboek niveau 3/4 werkboek - A. Gloudemans pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: augustus 2016
AUTEUR: A. Gloudemans
ISBN: 9789006622409
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 7,78

UITLEG:

Traject Welzijn Kwaliteit en deskundigheid werkboek niveau 3/4 werkboek 3e druk is een boek van A. Gloudemans uitgegeven bij ThiemeMeulenhoff bv. ISBN 9789006622409 Als beroepskracht Maatschappelijke Zorg ga je werken bij een welzijnsorganisatie. Dat is heel divers, maar het heeft altijd te maken met cliënten die ondersteuning en zorg nodig hebben zoals ouderen, mensen met een psychiatrische aandoening, verstandelijk en/of lichamelijk beperkten. Op het moment dat je ergens aangenomen bent, krijg je met veel zaken te maken. Kwaliteit en deskundigheid MZ gaat in op wat er gebeurt als je gaat werken in een welzijnsorganisatie. Wat houdt het in als je beroepskracht maatschappelijk zorg bent, wat zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, hoe functioneert een team, hoe kun je je verder ontwikkelingen, wat houdt kwaliteitszorg in en welke wet- en regelgeving is belangrijk. Dit werkboek Kwaliteit en deskundigheid MZ hoort bij het theorieboek Kwaliteit en deskundigheid MZ en bevat verwerkingsopdrachten, toepassingsopdrachten en evaluatie-/reflectieopdrachten. De inhoud is geschikt voor mbo-studenten en de (beginnende) beroepsbeoefenaar. Kwaliteit en deskundigheid MZ maakt deel uit van de serie Traject Welzijn. Kwaliteit en deskundigheid MZ sluit volledig aan bij de kerntaken 'Werkt aan de eigen deskundigheid' en 'Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg' uit het kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg. Beroepskrachten Maatschappelijke zorg werken in allerlei organisaties in welzijn en de gezondheidszorg. Daarbij kan gedacht worden aan de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Maar ook in welzijnsorganisaties, justitiële inrichtingen en asielzoekerscentra. Traject Welzijn De serie Traject Welzijn biedt lesmateriaal op mbo-niveau is en is bestemd voor de opleidingen Pedagogisch werk, Maatschappelijke Zorg en Sociaal werk. Het materiaal sluit volledig aan bij de eisen van de nieuwe kwalificatiedossiers. Traject Welzijn is ontwikkeld op basis van leerstijlen en leerervaringen van mbo-studenten, waardoor zowel studenten met een meer theoretische, als studenten met een meer praktische inslag er gebruik van kunnen maken. Er is rekening gehouden met de verschillende onderwijsstijlen, waardoor Traject Welzijn inzetbaar is binnen elk didactisch model. Traject Welzijn sluit aan bij actuele opvatting over flexibiliteit en zelfstandig leren. Dat betekent dat er onder andere gewerkt wordt met uitgaven die ingedeeld zijn in thema's die bestaan uit theorie en de daarbij behorende verwerkingsopdrachten, praktijksituaties en evaluatie middels de studiehulp. Daarnaast komen de beroepsvaardigheden en de houdingsaspecten van de (beginnende) beroepsbeoefenaar expliciet aan de orde. Deze elementen vormen immers een essentieel onderdeel van de beroepsuitoefening. De leerstof is opgebouwd uit theorie, praktijksituaties en beroepsvaardigheden: - De theorie bevat alle basiskennis en achtergrondinformatie bij het betreffende werkproces en bevat veel voorbeelden uit de beroepspraktijk. De verwerkingsopdrachten sluiten aan bij de leerstof in de theorie. - De praktijksituaties zijn realistische beschrijvingen van situaties uit de beroepspraktijk, inclusief opdrachten gekoppeld aan houdingsaspecten, vaardigheden en kenniselementen. - De beroepsvaardigheden bevatten opdrachten voor het stapsgewijs aanleren van sociaal-agogische, communicatieve, verzorgende en creatieve vaardigheden. De combinatie van deze onderdelen maakt het leren vanuit verschillende invalshoeken mogelijk en kan zowel in een onderwijssituatie als in de beroepspraktijk plaatsvinden. Het complete aanbod van Traject Welzijn bestaat uit: - Theorieboeken met een heldere en gestructureerde uitleg over de benodigde vakkennis, verduidelijkt met veel praktijkvoorbeelden; - Werkboeken met verwerkingsopdrachten, toepassingsopdrachten en evaluatie-/reflectieopdrachten; - Digitale omgeving met ondersteunend materiaal voor zowel student als docent.

.../4 Theorieboek 3e druk is een boek van A ... Bureau ISBN - Verzorging PW | Niveau 3 & 4 | Werkboek ... . Gloudemans uitgegeven bij ThiemeMeulenhoff bv. ISBN 9789006622249 Als Pedagogisch Werker ga je werken bij een welzijnsorganisatie en houd je je bezig met de opvoeding (pedagogiek) en opvang van kinderen en jongeren tot 23 jaar. 9789006978544 Traject Welzijn Werkboek Kwaliteit en deskundigheid PW niveau ¾ Deze uitgave Kwaliteit en deskundigheid PW maakt deel uit van de serie Traject Welzijn. De theorie van deze uitgave sluit voll ... PDF Traject Welzijn Kwaliteit en deskundigheid MZ Niveau 3-4 BW 1. ... . De theorie van deze uitgave sluit volledig aan bij onderstaande kerntaak uit het kwalificatiedossier Pedagogisch werk. B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid Traject Welzijn - Methodiek MZ niveau 3/4 Theorieboek 3e druk is een boek van E.J.F. Bertels uitgegeven bij ThiemeMeulenhoff bv. ISBN 9789006622072 Als beroepskracht Maatschappelijke Zorg werk je werken bij een welzijnsorganisatie. Traject Welzijn - Methodiek PW Theorieboek niveau 3/4 3e druk is een boek van R.F.M. van Midde uitgegeven bij ThiemeMeulenhoff bv. ISBN 9789006622195 Als Pedagogisch Werker houd je je bezig met de opvoeding (pedagogiek) en opvang van kinderen en jongeren tot 23 jaar. Als beroepskracht Maatschappelijke Zorg ga je werken bij een welzijnsorganisatie. Dat is heel divers, maar het heeft altijd te mak...