De Leer Van Christus E-boek


De Leer Van Christus - Floor, L. pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: mei 2002
AUTEUR: Floor, L.
ISBN: 9789058292896
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 12,27

UITLEG:

none

...de universele leer. Die leer is niet oud en niet jong ... PDF De leer van het eeuwige Zoonschap van Christus verdedigd ... . En dat deden ze alleen omdat de Heer, dat wil zeggen de Geest van Christus, hun voorging en hun in zekere zin de woorden dicteerde. Want Christus heeft hun taak als afgezant beperkt met deze voorwaarde, toen Hij hun beval op weg te gaan en te leren - niet wat zij zelf zouden kunnen bedenken - maar wat Hij hun geboden had. Dat is de enige manier om de Heiland te ontvangen en zijn zoon of dochter te worden. 58 Het toepassen van de leer van Christus is zelfs ... De leer van Jezus - allaboutworldview.org ... . 58 Het toepassen van de leer van Christus is zelfs de enige manier om van zonde verlost te worden en geestelijk vooruitgang te maken. 59 De apostel Johannes heeft het als volgt verwoord: 'Ieder die […] niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet.' 60 En Jezus zelf zei tegen de Nephitische ... Nikolaus zou als een andere Judas van de zuiverheid der leer van Christus zijn vervallen. Anderen spreken dat tegen en menen dat een andere Nicolaüs de invoerder van de dwaling is geweest, die de naam van diaken Nicolaüs daartoe heeft misbruikt [2] . De profeet Joseph Smith heeft de centrale rol van de Heiland in onze leer in één ondubbelzinnige uitspraak bevestigd: 'De fundamentele beginselen van onze godsdienst zijn het getuigenis van de apostelen en profeten aangaande Jezus Christus — dat Hij stierf, werd begraven, ten derden dage verrees en ten hemel opvoer. 9. De leer van de Gemeente De gemeente van het Nieuwe Testament heeft geen menselijke leerregels. Zij moet blijven in de leer van Christus: „Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet: wie in die leer blijft, de ze heeft zowel de Vader als de Zoon" (2 Johannes 9). Het is zeer belangrijk, dat wij in Ze hebben niets tegen het christendom op zich — „een godsdienst die gebaseerd is op de leer van Jezus Christus en het geloof dat hij de zoon van God was" (Collins Cobuild). Maar ze hebben een afkeer van het gedrag van de religieuze instellingen en organisaties die beweren het christendom te vertegenwoordigen. Speciaal in het aangezicht van de dood, bij het open graf, is dit onze hoop. Onze hoop is gericht op alles wat de wederkomst van Christus ons gaat brengen (Filippenzen 3:20,21). Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, op het moment dat Jezus terugkomt (Romeinen 8:18). 6. De leer van de Drie-eenheid komt voort uit de scherpe debatten die er waren in de eerste eeuwen van de christelijke kerk over de godheid en het ware mens-zijn van Jezus. Als Christus niet aan God gelijk was kan Hij ons niet volkomen verlossen. Opinie Niet-gelovige kan ook de leer van Christus uitdragen. Zo sterk waren de antiklerikale gevoelens onder Franse intellectuelen dat elk verband tussen Verlichting, moderniteit en christelijke ... 1 De leer van het eeuwige Zoonschap van Christus verdedigd Een onderzoek van het Schriftuurlijke bewijs dat aantoont dat de Tweede Persoon van de Drie-eenheid bestond als de Zoon vóór de vleeswording en Hier gaat het om de "gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht". Uit het verband komt hier duidelijk naar voren dat het gaat om bepaalde verhoudingen tussen mensen waarbij Paulus woorden van de Here Jezus aanhaalt (5:18). Paulus verkondigt de leer van Christus te Rome, Christoffel van Sichem (II), naar Philips Galle, naar Jan van der Straet, in of na 1629 - in of voor 1646 houtsnede geplakt op albumblad; verso met tekst in boekdruk, h 108mm × b 75mm Meer objectgegevens. Beeld downloaden ... de ware leer van Christus Vertaald uit het Frans. Oorspronkelijke tite...