EVANGELIE VAN THOMAS EN DE NEDERLANDEN, nieuwe vertaling en verklaring van een vergeten bron E-boek


EVANGELIE VAN THOMAS EN DE NEDERLANDEN, nieuwe vertaling en verklaring van een vergeten bron - Quispel pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: none
AUTEUR: Quispel
ISBN: 9789051212648
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 7,5

UITLEG:

Het Evangelie van Thomas en de Nederlanden, Nieuwe vertaling en verklaring van een vergeten bronJezus zegt: Er is niets begraven dat niet opgewekt zal worden.In1945 vonden boeren in Nag Hammadi in Opper-Egypte een kruik met 43 grotendeels onbekende geschriften. Een daarvan was het Evangelie van Thomas met 114 Woorden die aan jezus werden toegeschreven. Het wetenschappelijk onderzoek heeft sindsdien met zekerheid bewezen dat deze Woorden niet aan de kerkelijke evangeliën zijn ontleed, maar een joods-christelijke traditie bevatten, die ten dele oorspronkelijker is dan de gemeenschappelijke bron van spreuken die Q (Quelle) genoemd wordt. Vandaar dat het Evangelie van Thomas in Amerika het vierde “synoptische evangelie” wordt genoemd naast Mattheüs, Marcus en Lucas.Merkwaardigerwijs leefde deze traditie onopgemerkt voort in de oudste bijbelvertalingen in het Nederlands. Dit boek biedt de eerste wetenschappelijke vertaling van de oorspronkelijke tekst, geeft een overzicht van het wetenschappelijke onderzoek (sinds 1856) en werpt een geheel nieuw licht op de gestalte van Jezus.

... van de belangrijkste van. Prof. Quispel maakte er een Nederlandse vertaling van (eveneens bij Brill verschenen) en sindsdien heeft hij zich ingespannen om aan te tonen dat in het Evangelie van Thomas een joods-kristelijke traditie van woorden van Jezus is verwerkt, die onafhankelijk is van de kanonieke evangeliën ... Het Evangelie van Judas de verrader teruggevonden ... . Uitgebreid zoeken. Inloggen . Uitgebreid zoeken. Terug naar eenvoudig zoeken De roep om kennis van het Zelf en de roep om te ontwaken uit onwetendheid is een boodschap die de hedendaagse mens en moderne christen aanspreekt. In die zin mogen we het opmerkelijk vinden dat de Nag Hammadi geschriften juist in deze tijd zijn teruggevonden. 97 Jezus sprak: "Het Koninkrijk van de Vader is gelijk een vrouw die een kruik vol meel draagt. Lopend op een weg, nog een eind van huis, brak het oor van de kruik en het meel stroomde achter haar op d ... bol.com | Quispel artikelen kopen? Alle artikelen online ... . In die zin mogen we het opmerkelijk vinden dat de Nag Hammadi geschriften juist in deze tijd zijn teruggevonden. 97 Jezus sprak: "Het Koninkrijk van de Vader is gelijk een vrouw die een kruik vol meel draagt. Lopend op een weg, nog een eind van huis, brak het oor van de kruik en het meel stroomde achter haar op de weg. Zij merkte niets; zij had niet gemerkt dat er wat gebeurde. Toen ze thuis kwam zette ze de kruik neer en merkte dat hij leeg was." bijbel. dat is de ganse heilige schrift bevattende al de kanonieke boeken van het oude en nieuwe testament. door last van de hoog-mogende heren staten-generaal der verenigde nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden te dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze nederlandse taal getrouwelijk overgezet. De gnostiek is een vroegchristelijke stroming die uitgaat van de vergeten innerlijke kennis (gnosis) van de mens. Gnostici waarderen de oudtestamentische God negatief en maken van de 'slechteriken' van de christelijke hoofdstroom (die hen als ketters veroordeelde) hun eigen helden -broedermoordenaar Kaïn, de sodomieten, verrader Judas. Subtitel: De ontdekking van een oud manuscript en de betekenis ervan voor vandaag Van de New Age-moeder van Adriaan van Dis (zie mijn vorige recensie) naar het gnostische evangelie van Judas is niet zo'n grote stap.Geboeid door "Pleidooi voor de Psalmen" (zie mijn blog van 19.12.14) van theoloog en historicus Tom Wright, ging ik op zoek naar meer van zijn werk. Op deze plaats focussen wij ons op het getuigenis van Jezus via Zijn woorden en wel de opmerkelijke 'Ik ben' uitspraken. De "Ik ben" uitspraken. In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus 'Ik ben'/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi): 'Ik ben het brood des levens' (6:35) In de loop van de geschiedenis werd Maria Magdalena ook nog vereenzelvigd met Maria van Egypte, een kluizenares die volgens een legende uit de zevende eeuw n.C. in een grot in de woestijn geleefd zou hebben, enkel beschermd door haar haren en gevoed door engelen. De tentoonstelling loopt van 31 oktober 2013 tot 23 feburari 2014. Michiel Coxcie (1499 - 1592) was een van de invloedrijkste schilders in de Nederlanden van de zestiende eeuw. Hij behoorde tot de favoriete schilders van Keizer Karel en klom snel op als hofschilder van diens zoon Filips II. Om het schilderij hangen vel... Lees verder » Levens en legenden van heiligen. Van de gewijde geschiedenis gaan we over naar die van Gods heiligen. De in latere eeuwen als Vitae Patrum bekende compilatie in tien deelen, met levens van Oudvaders, met de Historia monachorum, met de Historia Lausiaca, de monnikenvergadering bij Jerusalem, met Instituta en Collationes van Cassianus, met de Verba seniorum, enz. werd, althans gedeeltelijk (1 e ... De Christelijke Bijbel bestaat uit twee delen: het oude en het nieuwe Testament. Het oude testament is in grote lijnen gelijk aan de Joodse TaNaKh, dat wil zeggen, het is gebaseerd op de Septuagint: de vertaling van de TaNaKh die Alexander de Grote liet maken. De naam Septuagint verwijst volgens de legende naar 70 Joodse schriftgeleerden die aan de vertaling hebben gewerkt. De os en de ezel in de stal komen uit het 5e-eeuwse Evangelie van pseudo-Mattheüs (door de schrijver zelf, De geboorte van Maria en kindertijd van de Verlosser genoemd). Mogelijke uitzonderingen zijn een fragment van het Evangelie van Petrus, met wellicht enkele minieme historische herinneringen aan Jezus, en het bekendste van alle apocriefe evangeliën: het Koptische evangelie van Thomas. Bijbel, of De Geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, (volgens de statenvertaling) met in de tekst ingelaste verklaringen en opmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden...