Terrorisme in Nederland E-boek


Terrorisme in Nederland - none pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: november 2014
AUTEUR: none
ISBN: 9789035251915
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 9,86

UITLEG:

Speciale Editie Terrorisme in NederlandStel uzelf de vraag: hoeveel aanslagen enandere terreurdaden heeft Nederland gekendde afgelopen veertig jaar? Natuurlijk, iedereenmet een beetje geheugen of interesse voor derecente geschiedenis van Nederland weet vande Molukse treinkapingen, de gewelddaden vanRAF en IRA, van 'onze' eigen RaRa, en - hetmeest recent - van de moorden op Pim Fortuynen op Theo van Gogh, de laatste op 2 november2014 tien jaar geleden.Paul Andersson Toussaint, Elias van der Plichten Eric Vrijsen reconstrueerden voor dezeuitgave in 44 kronieken 78 zware terreurdaden.Vooral in de jaren zeventig, tachtig en negentigwas terrorisme - al heette dat toen nogeufemistisch 'activisme' - een patroon.De Speciale Editie Terrorisme in Nederlandtelt 100 pagina's.

...isme zijn er? Terrorisme is een van de meest angstaanjagende vormen van criminaliteit ... Terrorisme - aanslagen - mensenrechten - Amnesty International ... . Als terroristen toeslaan kunnen hele samenlevingen verontrust worden. In sommige gevallen kan terrorisme de hele wereld in een angstpsychose onderdompelen, zoals bij de aanslagen op het World Trade Center in New York. Hieruit kun je concluderen dat er in Europa minder terrorisme plaatsvindt ten opzichte van Afrikaanse en oosterse landen. Dit verschil komt doordat er in de landen met een hoge score vooral religieus terro ... Historisch Nieuwsblad - Terrorisme in Nederland ... . Dit verschil komt doordat er in de landen met een hoge score vooral religieus terrorisme plaatsvindt en hier dus organisaties zoals: Al Qaida en IS zijn. Nederland staat op een 89 e plek met een score van Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant. Dreigingsbeeld NCTV: aanslag in Nederland blijft voorstelbaar 07-05-2020 | 10:00 Een deel van de Nederlandse jihadistische beweging heeft nog steeds de intentie om een terroristische aanslag te plegen. Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. De NCTV maakt diverse producten die op strategisch niveau van belang zijn voor de bestrijding van terrorisme. Een van de belangrijkste producten is het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), dat aangeeft hoe groot de kans op een terroristische aanslag in Nederland is. Op de nationale sanctielijst terrorisme staan personen en organisaties die zijn betrokken bij terroristische activiteiten. Hun tegoeden zijn bevroren. Dit betekent dat zij onder andere niet meer bij hun geld kunnen en geen gebruik meer kunnen maken van hun bankrekeningen en creditcards. Hierdoor is het voor deze mensen lastiger om terreurdaden te plegen of er (financieel) bij betrokken te zijn. Hoe groot is de dreiging van terrorisme in Nederland? De twee broers die de aanslag pleegde op Charlie Hebdo, Chérif en Saïd Kouachi, waren bekend bij de Franse inlichtingendiensten. Omdat Nederland nog nauwelijks terrorisme kende, maakte dit veel indruk. In die tijd waren er ook links-extremistische groepen die meeliftten op de populaire opstandige pop- en rockcultuur. Veruit de meeste materiële schade werd een decennium na de Molukkers veroorzaakt door de extreemlinkse beweging RaRa. Hoe groot is de kans op een terroristische aanslag in Nederland? Het dreigingsniveau in Nederland is substantieel: de kans op een aanslag is reëel. Wat in de landen om ons heen gebeurt kan ook Nederland treffen. Toch is de kans dat je persoonlijk betrokken raakt bij een terroristische aanslag klein. In deel 1 wordt een beeld geschetst van het oude en moderne terrorisme. In het 2e deel concentreren de auteurs zich op enkele algemene thema's rond terrorismebestrijding zoals de structuur, de bevoegdheden, de media en radicalisering. Het deel 3 wordt meer specifiek ingegaan op de wijze waarop de terrorismebestrijding in Nederland is vormgegeven....