In de geest en kracht van elia E-boek


In de geest en kracht van elia - Davis, D. pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: none
AUTEUR: Davis, D.
ISBN: 9789077412121
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 8,1

UITLEG:

God is bezig met het herstel van het huis van Abraham. De verzoening tussen Jood, Arabier (Isaäk en Ismaël) en mensen uit elke stam en natie, bij het kruis van Jezus. ‘Want Hij is onze vrede, Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, …om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen’ (Efeziërs 2:14-15).De erfenis van Elia is niet alleen zijn mantel, het teken van autoriteit, maar ook zijn geest en de kracht om de weg te bereiden voor de tweede komst van Jezus.Wat heeft het leven en de tijd van Elia ons te zeggen over Israël, de Islam en de Kerk? David Davis ontvouwt in dit boek op een schilderachtige manier zijn visie over het werk in Noord-Israël aan de hand van de verhalen over Elia en Elisa. Die visie is dat ‘Joden en Arabieren’ samen God aanbidden als ‘de ene nieuwe mens’ (Efeziërs 2:14-15). Dit lezenswaardige boek brengt de geschiedenis van Elia heel dichtbij en zet je steeds aan tot nadenken. Het is geschreven vanuit de geloofspraktijk. David was een echte pionier en werd ooit vanuit Time Square Church (David Wilkerson) in New York samen met zijn vrouw Karen uitgezegend voor dit werk in Israël. David Davis is in 2017 overleden.

... zelf is, blijkt uit zijn uitspraak in Joh ... De kracht van de Heilige Geest in jou! | Sterk en Moedig ... . 1:21 "Zijt gij Elias? En hij zei: Ik ben die niet". "En hij (Johannes de Doper) zal uitgaan in de geest en kracht van Elia" (Lucas 1:17). "En Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea." (Lucas 4:14) "… van Jezus van Nazareth, hoe God Hem met (de) heilige Geest en met kracht heeft gezalfd" (Handelingen 10:38). Van die dag af greep de Geest des Heren David aan" (1 Sam. 16:13). Hij was van buiten toegerust met ... De geest en de kracht van Elia | David Wilkerson ... . 16:13). Hij was van buiten toegerust met kracht. We denken aan de geschiedenis van Elia en de weduwe van Sarefat, die enkel een handvol meel in de pot had en een weinig olie in de kruik. Hoe machtiger de boze zich openbaart, hoe krachtiger de Geest van God zich daartegenover opstelt. Elia demonstreerde de kracht van God op de Karmel boven die van de valse profeten, waardoor het volk de Naam van God verheerlijkte en uitriep: De Here, die is God! De Here, die is God! De profeet Johannes de Doper, de heraut van de Messias, trad op in de kracht en de geest van Elia. Elia zelf verscheen met Mozes , toen Jezus verheerlijkt werd op een hoge berg (Matth. 17:3). In de Septuagint , de oude Griekse vertaling van het Oude Testament , en in het Grieks van het Nieuwe Testament is de naam Elias . In de tussenliggende tijd, juist ook vandaag, zal JHWH middels de "Geest van Elia" het hart van de afgedwaalde Kerk terugbrengen naar hun Hebreeuwse wortels en de Joodse Messias. Ik geloof dat JHWH hierin met kracht aan het werk is, dat de feesten van de Heer weer gevierd zullen worden, ons lichaam niet langer vervuild zal worden met onrein eten en o.a. de Sabbat van de Heer weer gehouden zal ... Hij trad op in de geest en de kracht van Elia, om voor de Heer het volk goed voor te bereiden (Luc.1:11-17). Hij was de stem van één die roept in de woestijn: "Bereid de weg van de Heer, maak recht Zijn paden en bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen" (Luc.3:4, Mat.3:2). We mogen de dag van Gods wederkomst niet missen. David, jouw bediening is een geschenk uit de Hemel voor ons. Er komt een tijd dat we het grootste stadion in het land zullen huren en dan zullen we een grote uitstorting van de Geest zien!' Genezen door de kracht van God - Campagne Armenië. 1) Gezwel op rechterhand is verdwenen Uitgaan in de geest en de kracht van Elia | HeartCry Conferentie Met Jezus in de Corona-storm | Studio Hebron Laat Jezus je volle verzadiging zijn, juist in deze tijd! En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden. Een preek over 'Ga er op uit in de geest en de kracht van Elia!'. Spreker: Eddie Bakker...