Verpleegkunde volgens het Neuman systems model E-boek


Verpleegkunde volgens het Neuman systems model - Frans Verberk pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: april 2013
AUTEUR: Frans Verberk
ISBN: 9789023247517
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 12,75

UITLEG:

Verpleegkunde volgens het Neuman systems model 5e druk is een boek van Frans Verberk uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023247517 Het werk van hulpverleners vindt doorgaans plaats in een complexe omgeving. Methodisch denken en handelen is dan dmanier om met deze complexiteit om te gaan; een theorie of model kan daarbij dienst doen als leidraad. Het Neuman Systems Model (NMS) - 25 jaar geleden ge ntroduceerd als model voor verpleegkundig werken - is zo'n model. De gezondheidszorg ondergaat - onvermijdelijk - veranderingen en Nederland lijkt meer dan ooit klaar om het NSM in dat verband toe te passen. Dit model sluit namelijk nauw aan bij actuele ontwikkelingen als evidence based practice (EBP), kwaliteit en veiligheid in de zorg, meer een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de pati nt/cli nt en meer inschakelen van zijn of haar sociale (steun-)systeem. In deze geactualiseerde vijfde druk van Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model is de vertrouwde opbouw van theorie naar praktijk gehandhaafd, en komen de genoemde elementen nadrukkelijk aan bod. Meer nog dan voorheen ligt het accent op de vertaling en toelichting van het theoretische model naar de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige. Ook is er aandacht voor de rol die het model kan spelen bij diverse toepassingen en ontwikkelingen in de Nederlandse Gezondheidszorg. Frans Verberk is de oprichter van de International Neuman Systems Model Association (INSMA). Hij werkt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige, opleider en adviseur in een eigen praktijk in Bergen op Zoom. Zijn Master of Nursing degree behaalde hij aan de Universiteit van Cardiff, Wales. AndrMerks - verpleegkundige en als gezondheidswetenschapper afgestudeerd aan de Uiversiteit van Maastricht - is werkzaam als hoofd kenniscentrum en hoofd opleidingen van Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Beide auteurs zijn benoemd als Trustee van de Neuman Systems Model Trustee Group.

...ms Model Hoewel het Neuman Systems Model ontworpen en bedoeld is voor gebruik in multi-disciplinaire teams is het model binnen de verpleegkunde geaccepteerd als één van de conceptuele modellen in de verpleegkunde ... 2 Verpleegkundige theorieën bij kwetsbare ouderen | mijn-bsl ... . De verpleegkunde onderkent vier centrale concepten. Dit zijn: de mens, de omgeving ... In deze volledig herziene zesde druk van Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model is de vertrouwde opbouw van theorie naar praktijk gehandhaafd. De auteurs (beiden door Betty Neuman benoemd als trustee van het model) leggen nog meer de nadruk op de vertaling en toelichting van het theoretische model naar de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige, met ... Neuman Systems Model (NSM) - Hogeschool Viaa ... . De auteurs (beiden door Betty Neuman benoemd als trustee van het model) leggen nog meer de nadruk op de vertaling en toelichting van het theoretische model naar de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige, met veel (nieuwe) praktijkvoorbeelden. nadruk op interactie cliënt, omgeving en verpleging: Neuman Systems Model van B. Neuman (1984). Middle-range theories binnen Neumans theorie zijn systeemtheorie, stress- en copingtheorie en preventietheorie. Deze publicatie maakt het model van Neuman toegankelijk en bruikbaar voor de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige. Het boek heeft een opbouw van theorie naar praktijk, met specifieke aandacht voor de implementatie ervan. In een apart hoofdstuk wordt de invoering van het Neuman Systems Model in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg beschreven. Verberk, F. & Merks A. (2016). Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model: Vertaling en bewerking voor de Nederlandse Praktijk (6th ed.). Van Gorcum Assen. [Nursing according to the Neuman Systems Model, Translation and preparation for the Dutch practice.] Marlou de Kuiper, Frans Verberk Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model. vertaling en bewerking voor de Nederlandse praktijk. Gedrukt boek Het Neuman Systems Model (NSM) De 4 concepten NSM in de praktijk Het verpleegkundig proces volgens NSM - Voor de verpleegkundige zorgverlening kan de theorie als referentiekader dienen - De theorie van Neuman is op alle terreinen van de gezondheidszorg te gebruiken ongeacht de Het boek is geschreven voor verpleegkundigen (in opleiding). Daarnaast is het dankzij het nieuwe hoofdstuk over onderzoek ook een aanrader voor bijvoorbeeld verplegingswetenschappers, verpleegkundig specialisten en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. De 5e druk van Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model is nog leverbaar t/m juni 2016. Verpleegkunde volgens het Neuman systems model. vertaling en bewerking voor de Nederlandse praktijk. Andre Merks; Frans Verberk "In de laatste jaren is de belangstelling voor het Neuman Systems Model enorm toegenomen en daarmee ook de kennis over het model en de implementatie ervan. Deze woorden van de auteurs, afkomstig uit de uitgave van 2002, hebben de afgelopen jaren niet aan betekenis verloren, integendeel zelfs. Vandaar deze herziening.De 4e druk van 'Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model' maakt het ... Dit model sluit namelijk nauw aan bij actuele ontwikkelingen als evidence based practice (EBP), kwaliteit en veiligheid in de zorg, meer een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt/cliënt en meer inschakelen van zijn of haar sociale (steun-)systeem.In deze geactualiseerde vijfde druk van Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model is de vertrouwde opbouw van theorie ... Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model Het Neuman Systems Model - Patiënten worden steeds meer benaderd vanuit een holistische visie > de mens wordt als geheel gezien. - Volgens het WHO is gezondheid in 1948 een toestand van volledig, lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden. - De definitie van gezondheid nu: Het aanpassingsvermogen van mensen en het vermogen tot zelfmanagement, wanneer men te maken krijgt met problemen en ... Verpleegkunde Volgens Het Neuman Systems Model 4e druk is een boek van F. Verberk uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023242420 In de laatste jaren is de belangstelling voor het Neuman Systems Model enorm toegenomen en daarmee ook de kennis over het model en de implementatie ervan. Deze woorden van de auteurs, afkomstig uit de uitgave van 2002, hebben de afgelopen jaren niet ......