Deskresearch E-boek


Deskresearch - M. Van Veen pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: juni 2010
AUTEUR: M. Van Veen
ISBN: 9789043019385
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 5,80

UITLEG:

Deskresearch is een handleiding voor het zoeken en verwerken van informatie. Door middel van een stappenplan wordt de lezer begeleid bij het opzetten en uitvoeren van literatuuronderzoek. Elk hoofdstuk gaat in op een specifieke fase van het zoeken naar informatie: van het formuleren van de zoekvraag tot de kwaliteit van de rapportage. Drie thema's krijgen speciale aandacht: het bepalen van de informatiebehoeften, het gebruiken van informatiebronnen en het beoordelen van informatie. Tevens is er veel aandacht voor internet als informatiebron en het gebruik van zoekmachines. Deskresearch bevat verschillende praktijkvoorbeelden, vragen en opdrachten waarmee de theorie aan de praktijk getoetst kan worden. In deze tweede editie is de informatie rond zoekmachines geactualiseerd en zijn diverse nieuwe praktijkvoorbeelden toegevoegd. Daarnaast is er aandacht voor het samenstellen van literatuurlijsten met behulp van software en worden er meer informatiebronnen besproken. DoelgroepDit boek is geschikt voor studenten vanaf het eerste jaar tot en met het einde van de studie.

...van gegevens die al beschikbaar zijn. Dit kan voortvloeien uit het feit dat ze oorspronkelijk voor andere doelen verzameld zijn ... Fieldresearch ... . Een voorbeeld van een interne bron voor desk-research is de eigen administratie van een bedrijf.. Gepubliceerd op 03-05-2017 Deskresearch is onderzoek doen naar al beschikbare gegevens ten behoeve van een onderzoeksvraag. Deze gegevens zijn reeds eerder verzameld door anderen en hoeven dus niet opnieuw te worden vergaard. Voorbeelden van dit soort data zijn uw klantenbase of cijfers beschikbaar gesteld door het CBS. Deskresearch heeft, net als f ... Wat is deskresearch? - Marketingtermen.nl ... . Voorbeelden van dit soort data zijn uw klantenbase of cijfers beschikbaar gesteld door het CBS. Deskresearch heeft, net als fieldresearch, het doel om een antwoord te formuleren op je onderzoeksvraag, en een literatuuronderzoek voer je uit om een theoretisch kader op te stellen waarop je jouw onderzoek baseert. De parameters en aspecten van jouw onderzoek dienen immers wel als effectief bewezen te zijn. Deskresearch onderzoek vindt plaats met bestaande interne en externe bronnen die beschikbaar zijn of aangeschaft kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan het zoeken naar rapportages van vergelijkbaar onderzoek als nog plaats gaat vinden maar bijvoorbeeld ook aan een inventarisatie van de beschikbare kennis uit verschillende secundaire bronnen om vast te stellen waar de lacunes of juist de ... Deskresearch. Marktonderzoek zal voor veel organisaties geen onbekend begrip zijn. Het marktonderzoek dat organisaties zelf verrichten zal meestal een vorm van deskresearch zijn. Deskresearch is onderzoek doen naar al beschikbare gegevens ten behoeve van een probleemstelling. Dit soort gegevens worden ook wel secundaire gegevens genoemd. desk research: Gathering and analyzing information, already available in print or published on the internet. Deskresearch en fieldresearch Bij deskresearch wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens in de vorm van algemene literatuur, voorgaande onderzoeken of databases. Bij fieldresearch ga je zelf gegevens verzamelen door een eigen onderzoek op te zetten en uit te voeren. Algemene omschrijving Deskresearch kan zeer belangrijk kwalitatieve of kwantitatieve input leveren aan de start van een onderzoeks- of adviestraject. Soms kan een theoretische verdieping zorgen voor een extra fundament bij de ontwikkeling van een vragenlijst. Ook een gebruikersonderzoek met behulp van gemeentelijke of provinciale rapporten en (CBS) data kan het onderzoekstraject ondersteunen ... Deskresearch: soms is informatie al beschikbaar. Soms is alleen 'primair onderzoek' (met bijvoorbeeld behulp van vragenlijsten of interviews) doen niet nodig; beschikbare gegevens kunnen dan (vaak ten dele) gevonden worden in andere bronnen.Bijvoorbeeld door documentstudie, het ontsluiten CBS-Statline-data of data vanuit andere databronnen. Deskresearch kan uitmonden in een oeverloos gezoek. We leggen uit hoe u het proces van deskresearch richting geeft en afbakent zodat het beheersbaar blijft. Zo komt u snel tot goede resultaten. Op internet en daarbuiten vindt u allerlei informatie. Soms praten bronnen elkaar na. Bij intern deskresearch bestuderen wij (bijvoorbeeld als basis voor een marktonderzoek) interne documenten zoals jaarverslagen, beleidsplannen, marketingplannen, jaarplannen, etc. Bij extern deskresearch kijken wij naar databronnen zoals CBS Statline of naar wetenschappelijke studies, afstudeerprojecten op universiteiten of andersoortige studies aangaande het onderwerp. Online vertaalwoordenboek. EN:deskresearch. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Field research (2) Ook `Fieldwork`. De term lijkt in te houden: onderzoek buiten de onderneming, maar dat is slechts ten dele waar. Ook het verzamelen van secundaire gegevens bij desk research kan buiten de onderneming geschieden, zoals het verzamelen van gegevens in bibliotheken. Deskresearch. Kwalitatief onderzoek geeft op een handige manier meer inzicht in een bepaalde problematiek of doelgroep, maar we willen niet opnieuw het wiel uitvinden. Soms zijn er naar een bepaald onderwerp al degelijke onderzoeken gedaan, of kunnen we met behulp van een literatuurstudie al veel informatie verzamelen. Hoe werkt deskresearch?...