Handboeken Veiligheid - Geweld E-boek


Handboeken Veiligheid - Geweld - none pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: november 2016
AUTEUR: none
ISBN: 9789013139082
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 9,55

UITLEG:

Tot op heden is er in Nederland op onderzoeksgebied weinig aandacht besteed aan geweld en geweldsbeheersing. Vooral de aard en omvang van specifieke typen geweld is nauwelijks onderzocht. Door de verschillende vormen van geweld is het ook niet wenselijk tot één uniforme benadering van geweld en geweldsbeheersing te komen. Het blijft noodzakelijk te differentiëren naar specifieke vormen van geweld om de optimale geweldsbeheersing vorm te geven. Geweld is het eerste integrale overzichtswerk over deze complexe materie. De uitgave brengt alle relevante wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten op het terrein van geweld en geweldsbeheersing bij elkaar - en geeft een overzicht van de verschillende organisaties die ieder op hun eigen manier bij geweldsbeheersing betrokken zijn. Geweld vanuit verschillende disciplines belichtDe uitgave behandelt geweld vanuit diverse wetenschappelijke disciplines en praktijkperspectieven. Van psychologisch en juridisch tot sociaal, antropologisch, politiekundig, bestuurskundig en criminologisch. Specifiek wordt aandacht besteed aan:•de aard en omvang van geweld•trends in gewelddadig gedrag•dader en slachtofferschap•organisaties in geweldbeheersing•oorzaken van geweld, waaronder vuurwapens, alcohol en drugs, buurtkenmerken en psychische stoornissen•typen geweld, zoals uitgaansgeweld, geweld uit overtuiging, geweld en politie, geweld tegen gezagsdragers, fataal geweld, psychisch geweld en seksueel geweldVoor studenten en professionalsDeze uitgave is uitstekend geschikt als naslagwerk voor professionals uit de praktijk en de wetenschap die conflict en conflictbeheersing als werkterrein hebben. Daarnaast vormt Geweld helder studiemateriaal voor studenten in het HBO- en WO-onderwijs.

...eleid 6 1.7 Alcohol en drugs 6 1.8 Agressie en geweld 6 2 Bedrijfsnoodplan 7 Het 'Handboek Familiaal geweld' is bedoeld voor praktijkwerkers en hun lijnverantwoordelijken in alle sectoren die te maken hebben met familiaal geweld ... Handboek familiaal geweld - Uitgeverij Politeia ... . Ook de auteurs en de redactieraad komen uit de verschillende betrokken sectoren, soms dicht bij de praktijk, soms dicht bij het beleid. In het Handboek Jeugd en Veiligheid (pdf, 950 KB) staat hoe we omgaan met huiselijk geweld. Het Bijzondere Zorg Team (BZT) zorgt ervoor dat mensen de noodzakelijke zorg krijgen. Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina. De Nederlandse Douane heeft taken en bevoegdheden op het gebied van veilig ... Boek: Geweld / handboeken veiligheid - Springest ... . Het Bijzondere Zorg Team (BZT) zorgt ervoor dat mensen de noodzakelijke zorg krijgen. Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina. De Nederlandse Douane heeft taken en bevoegdheden op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM). Verschillende regels schrijven voor dat invoer en/of uitvoer en/of doorvoer van bepaalde goederen in Nederland en/of de Europese Unie verboden is, of alleen is toegestaan als wordt voldaan aan (strenge) voorwaarden, of als de goederen aan bepaalde eisen voldoen. Prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller (1965) is decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs en bestuurder van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en hoogleraar Veiligheid en Recht aan dezelfde universiteit. Hij heeft naast zijn bestuurlijke activiteiten veel wetenschappelijk en praktijkgericht… Geweld en geweldsbeheersing in Nederland (Handboeken Veiligheid)", publisher = "Wolters Kluwer", van der Aa, S , Groenen, A & Vossole, A 2016, Psychisch geweld . in M Liem & ER Muller (eds), Geweld. Het handboek VRIS voor het voortgezet onderwijs is ontwikkeld met medewerking van de gemeenten Amsterdam, ... Fysiek geweld, vandalisme, pesten, intimidatie, wapenbezit, graffiti, agressie, ... • gevoel van veiligheid verhogen bij leerlingen en personeel rond en in school. Signaleren van huiseljk geweld. ... Deze alertheid is ontzettend belangrijk voor de veiligheid van uw werknemer. In dit handboek vindt u een routekaart die u begeleidt naar hulp. De signaleringskaart helpt u om de signalen te herkennen en geeft u tips om het gesprek aan te gaan met uw werknemer. Veilig Thuis Ontwikkelingen handboek Het Handboek Omgevingsveiligheid is een levend document en sluit zoveel mogelijk aan bij de recente inzichten. Om te zorgen dat u altijd kunt zien wat het verschil is met eerdere versies wordt het handboek dagelijks gearchiveerd , zo kunt u terugvinden wat er op een specifieke datum in het handboek stond. De schoolleiding zorgt voor de veiligheid van het personeel. De veiligheidsbeleving van het personeel kunt u meten in een jaarlijkse monitor. Uit de veiligheidsmonitor Sociale veiligheid in en rond scholen (2018) blijkt dat 'verbaal geweld tegen het personeel het vaakst voor komt, 17% in het primair onderwijs en 21% in het voortgezet onderwijs. 6 Gebruik van geweld en veiligheidsfouillering ... (Zie voor uitleg van het begrip "wet" onderdeel 36.00.00, paragraaf 1.1 van dit Handboek.) ... Artikel 8, lid 7 van de Politiewet 1993 bepaalt dat de Minister van Veiligheid en Justitie kan bepalen dat de buitengewoon opsporingsambtenaren de bevoegdheden in lid 1 (geweld te gebruiken) ... Handboek aanpak overlastgevende jeugdgroepen v 1.1 3 project Jeugd en Veiligheid Deventer februari 2012 1. Inleiding In november 2010 is een projectgroep Jeugd en Veiligheid geformeerd, met als belang-rijkste doel een modelaanpak te maken voor de aanpak van jeugdoverlast. De project- 7 Handboek Arbeidsmiddelen, 2014 o De afnamelijst: deze lijst wordt gebruikt door de ontvanger om bij aflevering van de arbeidsmiddelen te beoordelen of de arbeidsmiddelen voldoen aan de wettelijke eisen en aan de criteria die gesteld zijn bij de koopovereenkomst....