Toegang tot recht E-boek


Toegang tot recht - none pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: november 2019
AUTEUR: none
ISBN: 9789462907072
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 12,2

UITLEG:

De sociale rechtshulp staat volop in de belangstelling. Het kabinet wil het systeem van toevoegingen op de schop nemen. Advocaten dreigen te stoppen met de gefinancierde rechtsbijstand, omdat de vergoedingen niet toereikend meer zijn.Twaalf jaar geleden werd aan de Universiteit van Amsterdam de leerstoel sociale rechtshulp ingesteld, mogelijk gemaakt door de Raad voor Rechtsbijstand. Mies Westerveld was sindsdien de leerstoelhouder. Eind 2019 gaat zij met pensioen. Reden om een aantal beschouwingen te bundelen over het thema dat de grote belangstelling van Mies Westerveld heeft: toegang tot recht. Toegang duidt niet alleen op de mogelijkheid van een eerlijk proces voor een onafhankelijke rechter, maar ook op de mogelijkheden om op andere manieren een probleem op een rechtvaardige manier op te lossen. Toegang dus tot recht en rechtvaardigheid.Toegang tot recht bevat 22 artikelen van wetenschappers en deskundigen uit de praktijk, onder meer over de werking of wijziging van het stelsel van gefinancierde rechtshulp en over de verantwoordelijkheid van de advocatuur voor toegang tot rechtsbijstand door een advocaat. Verder zijn bijdragen opgenomen over toegang tot recht voor groepen belanghebbenden, vakbonden en ngo's, en over knelpunten die bepaalde categorieën rechtzoekenden kunnen ervaren, zoals slachtoffers en benadeelden in het strafproces, asielzoekers en migranten, en gediscrimineerde werknemers. Enkele auteurs richten zich op de mogelijkheden van innovatie en legal tech om rechtzoekenden beter "tot hun recht' te laten komen, anderen kiezen een rechtssociologische benadering van het thema, en weer anderen hebben de toegang tot Europees en internationaal (arbeids- en socialezekerheids)recht tot onderwerp van hun bespreking gemaakt.Een rechtsstaat is niet geloofwaardig zonder een goede toegang tot recht en rechtvaardigheid. Deze bundel is niet alleen bedoeld voor wie betrokken is bij rechtsbijstandverlening en geschillenbeslechting, maar ook voor lezers die zich – al dan niet beroepsmatig – interesseren voor de ontwikkeling van de Nederlandse rechtsstaat.

... van conflictbeslechting 27 3 Onderzoek naar de toegang tot recht in Nederland 30 4 Kosten- en batenoverwegingen bij het beroep op recht en rechtsbijstand 36 Legal Challenge 2019-2020: Toegang tot Recht 27 september 2019 ... Recht op toegang tot het internet - Wikipedia ... . In navolging van het succes van 2018 wordt dit jaar weer een Legal Challenge georganiseerd voor Leidse studenten. De Legal Challenge. In de editie 2019-2020 staat de vraag centraal op welke wijze technologie kan bijdragen aan toegang tot recht. Overeenkomstig artikel 52, lid 2, van het Handvest wordt het recht op toegang tot documenten uitgeoefend onder de voorwaarden en binnen de grenzen waarin wordt voorzien door artikelen [I-49, lid 3, en III-301]. 2003. A ... bol.com | Toegang tot recht | 9789462907072 | Boeken ... . Overeenkomstig artikel 52, lid 2, van het Handvest wordt het recht op toegang tot documenten uitgeoefend onder de voorwaarden en binnen de grenzen waarin wordt voorzien door artikelen [I-49, lid 3, en III-301]. 2003. Artikel II-42: Recht van inzage in documenten. Het recht op toegang tot het internet, ook gekend als het recht op een breedbandverbinding of de vrijheid om te verbinden is de idee dat alle personen de mogelijkheid moeten hebben om toegang te hebben tot het internet om hun vrijheid van meningsuiting en andere fundamentele rechten en vrijheden effectief te kunnen uitoefenen. Staten zouden een verplichting hebben om het internet algemeen ... Het is slechts wanneer heel specifieke elementen dit kunnen rechtvaardigen dat de werkgever toegang mag hebben tot de andere e-mails en/of de professionele contactgegevens van de afwezige werknemer als die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de diensten van de onderneming. Den Haag - De toegang tot het recht van grote groepen Nederlanders loopt gevaar. Dat is het gevolg van bezuinigingsplannen van het kabinet, waarschuwen advocaten en rechters. Vanmiddag lichten ze hun kritiek toe in de Tweede Kamer. De toegang tot het recht is een overheidstaak en dient niet afhankelijk te zijn van de vrijgevigheid van advocaten. Dat schrijven de leden van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten Theda Boersema en Bernard de Leest in reactie op het artikel 'Zuidas moet sociale advocatuur te hulp schieten' van vier advocaten, een oud-deken en een hoogleraar in NRC Handelsblad. In het recht van de Unie is het recht op toegang tot de rechter niet alleen van toepassing op geschillen inzake civielrechtelijke rechten en verplichtingen. Dit is een consequentie van het feit dat de Unie een rechtsgemeenschap is, zoals het Hof heeft geconstateerd in zaak 194/83, Les Verts tegen Europees Parlement (arrest van 23 april 1986, Jurispr. 1986, blz. 1339). Ook het EVRM heeft een artikel dat het recht op vrije meningsuiting beschermt, namelijk artikel 10 EVRM. En het lijkt mij logisch dat als er een recht op toegang tot het internet tot ontwikkeling komt, dit gebeurt onder artikel 10 EVRM. Ook relevant is artikel 19 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Recht tot toegang tot de rechter: 6 EVRM. Geplaatst op 24 februari 2017 door Marcus Wagemakers.. Recht tot toegang tot de rechter: 6 EVRM. De Europese Octrooi Organisatie kan zich beroepen op immuniteit van jurisdictie in een geschil met vakbonden. Onbeperkt toegang tot recht? Slachtoffers met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen Nienke Spaan Hendrien Kaal Hogeschool Leiden Zernikedreef 11 2333 AK Leiden 071 - 518 88 00 Onderzoek uitgevoerd door het lectoraat 'LV en jeugdcriminaliteit' van Hogeschool Om toegang te krijgen tot het dark web kun je gebruik maken van de Tor-Browser. Dit is een browser die, net als bijvoorbeeld Google Chrome, gebruikt kan worden om te surfen op het internet. Het verschil is echter dat de Tor-browser je ook toegang geeft tot sites die op het reguliere web niet beschikbaar zijn: het zogenoemde dark web. Hoe hoog zijn de 'lasten van toegang tot recht' en wat zijn specifieke knelpunten voor 'afnemers van recht'? Dit boek gaat op die vragen in. Het boek onderscheid toegang tot recht in: toegang tot goede informatie, toegang tot goede begeleiding en hulp, toegang tot een goede overleg- en onderhandelingsomgeving, en toegang tot een geschiloplosser. recht op toegang tot de rechter tot de opdrachtvan de staatscommissie Cals/Donner. Ook was er gelijktijdig een belangrijke herziening van de rechterlijke organisatie gaande, die men niet al te zeer in de wielen wilde rijden." Verder kan worden vastgesteld dat de focus bij de beraadslagingen over de De toegang tot het recht is het fundament van onze rechtsstaat, maar staat onder druk. Als volksvertegenwoordiger ben je niet alleen in de positie om voorstellen van de regering te controleren en zo nodig te bekritiseren maar kun je ook zelf met voorstellen komen,...