Van Koloniale Geneeskunde Tot Internationale Gezondheidszorg E-boek


Van Koloniale Geneeskunde Tot Internationale Gezondheidszorg - Leo van Bergen pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: mei 2007
AUTEUR: Leo van Bergen
ISBN: 9789068327366
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 8,49

UITLEG:

De geschiedenis van de Nederlandse tropische geneeskunde is tot nu toe nauwelijks wetenschappelijk onderzocht en in beeld gebracht. Het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde (NVTG) in 2007 was een uitstekende gelegenheid om althans een deel van die lacune in te vullen. Het leverde dit boek op dat als rode draad het gedachtegoed en het beleid van de NVTG heeft en de wijze waarop internationale en medische ontwikkelingen daarop invloed hebben uitgeoefend.De oprichting van de NVTG had plaats in een tijd waarin internationale gezondheidszorg voornamelijk bestond uit het bestrijden van bepaalde, tropisch genoemde ziekten, werkend in een koloniale context. Deze context is gedurende de afgelopen honderd jaar ingrijpend veranderd. Mede daardoor is het heden ten dage een vereniging die naast dat gericht bestrijden van specifieke ziekten, tevens aanstuurt op verbetering van sociaal-economische omstandigheden in ontwikkelingslanden, getuige bijvoorbeeld de ruime aandacht voor zaken als health for all en primary health care.Dit had tevens tot gevolg dat de NVTG sinds 1907 is uitgegroeid van een selecte groep 'tropenartsen' tot een vereniging die toegankelijk is voor allen die 'zich bezighouden met internationale gezondheidsvraagstukken en zich inzetten voor een optimale gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden'. Het boek Van Koloniale Geneeskunde tot Internationale Gezondheidszorg getuigt van deze transformatie.

...h: Partnership and Innovation in [email protected] Health Location: Amsterdam RAI De waaier van het fortuin: van handelscompagnie tot koloniaal imperium ... Tropengeneeskunde - Wikipedia ... ... Hitu Idenburg India Indië Indo-europeanen Indonesië Indonesische Indonesische archipel Inheemse Intussen Japanse Java Javaanse Jong koloniale kolonie kreeg kwam later leek leger lokale Makassar maken Malakka militaire ... Van koloniale geneeskunde tot internationale ... De gezondheidszorg in een bepaald land is het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen in d ... Ziek en gezond in Indië - Indische Internetkrant sinds ... ... ... De gezondheidszorg in een bepaald land is het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen in dat land. Onder de gezondheidszorg wordt niet alleen het onderzoek en de kennis van gezondheid begrepen, maar ook de toepassing van deze kennis om de gezondheid van mensen te verhogen, ziekten te voorkomen (preventieve gezondheidszorg) of te genezen, en het ... Opleiding tot arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde ... De KNMG heeft hiermee een achterban van ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde. Artsen die lid zijn van een federatiepartner, zijn automatisch aangesloten bij de KNMG. Suggesties & klachten. Suggesties en klachten; Bekijk ook. Het opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde verzorgt sinds 1 januari 2014 de opleiding tot AIGT. Het opleidingsinstituut is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de opleiding. Daarnaast vallen ook taken als onderwijsontwikkeling, facilitering en contact met aios en opleiders onder het takenpakket. Oorlog, kolonialisme en het Rode Kruis in Nederlandsch-Indië 1870-1950 (Soesterberg 2004) en Van Koloniale Genees-kunde tot Internationale Gezondheidszorg. Een geschiedenis van 100 jaar Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde (Amsterdam 2007). Er zijn 14 werkgroepen aangesloten bij de NVTG, die actief zijn op verschillende deelterreinen van de tropische geneeskunde en internationale gezondheidszorg. In internationaal verband maakt de NVTG deel uit van de Federation of European Societies for Tropical Medicine and International Health (FESTMIH). De opleiding tot AIGT is uniek in de wereld door de ruime praktijkervaring in combinatie met een duidelijke focus op Internationale Gezondheidszorg en tropische geneeskunde. Dit maakt dat afgestudeerde tropenartsen direct inzetbaar zijn in klinieken in ontwikkelingslanden. De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) is een beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de internationale gezondheidszorg. De NVTG bevordert onderzoek en onderwijs in de tropische geneeskunde en de internationale gezondheidszorg. Wat is gezondheidszorg? Volksgezondheidenzorg.info gebruikt de volgende definitie van gezondheidszorg: het geheel van zorgverleners (en ondersteunend personeel), instellingen, middelen en activiteiten dat direct gericht is op instandhouding en verbetering van de gezondheidstoestand en/of de mogelijkheid om zelf regie te voeren, en op het reduceren, opheffen, compenseren en voorkomen van ... Als grondige kennis over internationale gezondheidszorg verdwijnt, is dat een gemis voor de Nederlandse zorgverlening. Dagblad Trouw signaleert dat vijf van de 24 ziekenhuizen waar de artsen hun opleiding volgen, hun begeleiding hebben gestopt vanwege ontbrekende financiering. De KNMG roept de minister van VWS op tot financiering van de opleiding. zie: V an Bergen, Van koloniale geneeskunde tot internationale gezondheidszorg (n. 12 ). 52 Helen Power heeft wel aandacht v oor het overzeese laboratorium in Sierra Leone van de Liverpool School of Na de bachelor stroom je vrijwel altijd door naar de driejarige master Geneeskunde. Daarna kun je als arts-assistent aan de slag in een ziekenhuis, waar je wordt opgeleid tot specialist. Je vindt dan makkelijk een baan in de gezondheidszorg, want in Nederland worden er niet meer artsen opgeleid dan nodig zijn. Lees meer > Gezondheidszorg is een terrein dat zich uitstrekt tot ver buiten het AMC. De opleiding Geneeskunde is internationaal gericht. De geschiedenis van de geneeskunde met betrekking tot de koloniale gebieden was aanvan- kelijk het onderwerp van een nogal triomfalistische geschiedschrijving. Het in kaart brengen Het programma wordt 2-talig aangeboden. Let wel: ook in het Nederlandstalige programma maken we gebruik van Engelstalige literatuur. De driejarige bacheloropleiding Geneeskunde in Groningen is patiëntgericht: al vanaf het eerste jaar heb je contact met patiënten. Aan de hand van hun cases maak je kennis met alle geneeskundige disci...