Ontwikkelingsdoelen En Eindtermen E-boek


Ontwikkelingsdoelen En Eindtermen - Peter van Petegem pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: none
AUTEUR: Peter van Petegem
ISBN: 9789033480287
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 3,4

UITLEG:

In 1997 werden ontwikkelingsdoelen en eindtermen vastgelegd voor het basisonderwijs. De manier waarop deze tot stand zijn gekomen en later werden aangepast onder druk van de koepelorganisaties heeft onduidelijkheid gecreëerd over de waarde en het gebruik ervan. Bovendien zitten uiteenlopende benaderingen in leermiddelen vervat, wat de interpretatie ervan verder compliceert. Daarnaast spelen ook de opvattingen en de perceptie van leerkrachten en directies een rol in de wijze waarop ontwikkelingsdoelen en eindtermen uiteindelijk worden geïnterpreteerd en vertaald in de dagdagelijkse klaspraktijk. Als gevolg van dit alles was de overheid geïnteresseerd in een evaluatieonderzoek.Dit boek is de neerslag van het onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (OBPWO). Daarin wordt nagegaan of leraren en directies tevreden zijn over de ontwikkelingsdoelen en eindtermen als kerncurriculum voor het basisonderwijs. Bovendien wordt onderzocht of ze mee richting geven aan de concrete klaspraktijk en het schoolbeleid. Het boek wil een democratische dialoog over de waarde en het gebruik van ontwikkelingsdoelen en eindtermen stimuleren.Het richt zich tot leerkrachten, directieleden, pedagogisch begeleiders, leerplanontwikkelaars en iedereen die wenst te refl ecteren over (het bevorderen van) kwaliteit in onderwijs.Over de auteurs:Peter Van Petegem is gewoon hoogleraar aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep EduBROn (www.edubron.be).Nadine Engels is hoofddocent aan de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en was co-promotor van dit onderzoek. Zij is voorzitter van de vakgroep Educatiewetenschappen.Sven De Maeyer, Mathea Simons en Gwendoline Hotton waren als onderzoeker werkzaam op dit thema.

... zijn gekomen en later werden aangepast onder druk van de koepelorganisaties heeft onduidelijkheid gecreëerd over de waarde en het gebruik ervan ... Infomap ASV BuSo OV3 - Vlaanderen ... . Eindtermen voor 'transversale' sleutelcompetenties, zoals de leercompetentie, digitale competentie, sociaal-relationele competenties … zijn identiek voor de A- en B-stroom en moeten in combinatie met de eindtermen van inhoudelijke sleutelcompetenties gerealiseerd worden. Algemene ontwikkelingsdoelen OV1-2 1. Wonen 1.1 Persoonlijk dagelijks leven 1.1.1 Lichamelijke aspecten De jongere 1 geeft honger en dorst aan ... Onderwijsdoelen | Vlaanderen.be ... . Algemene ontwikkelingsdoelen OV1-2 1. Wonen 1.1 Persoonlijk dagelijks leven 1.1.1 Lichamelijke aspecten De jongere 1 geeft honger en dorst aan 2 neemt verschillende vormen van voeding op 3 neemt gezonde en evenwichtige voeding op 4 geeft nood aan verzorging aan 5 verzorgt zich hygiënisch 6 ... Alle artikels over het onderwerp "eindtermen" op Knack.be. Meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V hebben een akkoord bereikt over de nieuwe eindtermen in het onderwi Ontwikkelingsdoelen en eindtermen Afhankelijk van het thema of onderwerp van de lapbooks, zullen er telkens andere doelen aangesproken worden. Meestal hebben deze een link met wereldoriëntatie. Daarnaast zijn er bij het maken of gebruiken van lapbooks nog heel wat ontwikkelingsdoelen of eindtermen waaraan gewerkt wordt. Eindtermen en ontwikkelingsdoelen secundair onderwijs Onderstaande lijst bevat eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het secundair onderwijs die expliciet en impliciet verband houden met eerste hulp. Deze selectie is niet exhaustief. Vakgebonden ET/OD 1ste graad A-stroom: lichamelijke opvoeding 1. Eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Eindtermen en ontwikkelingsdoelen maken het mogelijk om vanaf de kleuterklas tot in het laatste jaar van het secundair onderwijs te werken aan de kennis, vaardigheden en attitudes die je leerlingen nodig hebben: Om zichzelf en anderen te helpen bij medische situaties; Om mensenlevens te redden in noodsituaties In het regeerakkoord 2014-2019 kondigde de Vlaamse Regering een herziening van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen aan met het oog op een reductie en een duidelijkere formulering ervan. Drie jaar later ligt er een voorstel van decreet op tafel. De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) zal een advies uitbrengen op 13 december. ontwikkelingsdoelen en eindtermen, draagt bij tot ontwikkeling in drie velden. • De ontwikkeling van de persoonskern. Zo zijn basis- kenmerken als zelfbeeld, motivatie en initiatief als een rode draad verweven in het geheel van ontwikkelingsdoelen en eindtermen. • De algemene ontwikkeling door middel van doe- De eindtermen en ontwikkelingsdoelen die daaruit worden afgeleid, moeten op populatieniveau worden bereikt door de school. Indien de eindtermen worden aangemerkt als basisgeletterdheid moeten ze door de leerlingen wel worden bereikt. Voor Nederlands kunnen ook uitbreidingsdoelen worden vastgelegd. Ontwikkelingsdoelen Algemene en Sociale Vorming Infomap bij de Ontwikkelingsdoelen Algemene en Sociale Vorming BuSO OV3. buitengewoon basisonderwijs - buitengewoon secundair onderwijs In 1997 werden ontwikkelingsdoelen en eindtermen vastgelegd voor het basisonderwijs. De manier waarop deze tot stand zijn gekomen en later werden aangepast onder druk van de koepelorganisaties heeft onduidelijkheid gecreëerd over de waarde en het gebruik ervan. In dit besluit wordt verstaan ond...