Humanisme en religie E-boek


Humanisme en religie - J. Duyndam pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: juni 2005
AUTEUR: J. Duyndam
ISBN: 9789059720466
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 5,39

UITLEG:

Humanisme en religie onderhouden in de westerse cultuurgeschiedenis zonder twijfel een gecompliceerde relatie. De humanist ontwaarde in religie vaak een manier om mensen dom te houden, omdat deze de autonomie en vrije keuze van de mens ontkent. De gelovige op zijn beurt beschouwde het humanisme als een zich hoogmoedig afwenden van het bovenmenselijke en als morele onverschilligheid. Toch kan ook worden gezegd dat religie en humanisme elkaar in hun ontwikkeling hebben gevoed. Grondleggers van het humanisme zoals Erasmus, Thomas More en Montaigne waren vaak zelf religieus, terwijl het jodendom, christendom en islam humanistische stromingen kennen. Hoe is de stand van zaken in de 21e eeuw? De catastrofes in de voorafgaande eeuw, vaak samengevat in het woord Auschwitz, geven aanleiding om te twijfelen aan het bestaan van een god. Tegelijkertijd lijkt die eeuw het failliet te tonen van de mens als moreel wezen. Vrijheid bleek een illusie en waarheid niet zelden propaganda. De dood van God en de dood van de mens: is dat de erfenis van de vorige eeuw? Actueel is de vraag of zich in onze tijd tussen humanisme en religie een nieuwe verwantschap aandient in de strijd tegen levensbeschouwelijke vervlakking, moreel subjectivisme, discriminatie en geweld. In deze een interdisciplinaire studie behandelen filosofen, theologen, godsdienstwetenschappers en historici de historische en actuele controverses, de vormen van symbiose en ongemakkelijke dwarsverbanden tussen beide terreinen. Deze raken het hart van onze westerse cultuur en dwingen ook vandaag tot een kritisch zelfonderzoek.

...welijks aan actualiteit te hebben ingeboet,… De verhouding tussen humanisme en islam staat in het maatschappelijk debat weer volop in de belangstelling ... godsdienst / religie - Neerlandistiek ... . De negatief-kritische stem is daarin dominant. De meeste opiniemakers en politici beschouwen de islam als een anti-humanistische religie. De islam zou namelijk lijnrecht staan tegenover humanistische waarden als rechtvaardigheid, democratie, gender en lhbti gelijkheid, autonomie en ... Ir. Wim Lintsen is ingenieur en gebruikt deze achtergrond voor een heldere en exacte analyse van complexe filosofische vraagstukken. Hij geeft cursus ... Schooltv: Religie en humanisme - Is religie nog wel van ... ... ... Ir. Wim Lintsen is ingenieur en gebruikt deze achtergrond voor een heldere en exacte analyse van complexe filosofische vraagstukken. Hij geeft cursussen aan verschillende HOVO's en wordt geïnspireerd door het grensgebied tussen wetenschap, filosofie en religie. Humanisme is geen religie (hoewel sommige aanhangers zich gedragen als fundamentalisten maar dat is iets anders). Het humanisme heeft geen officieel standpunt over abortus. Het recht op zelfbeschikking is wel belangrijk binnen het humanisme. Daardoor zullen veel humanisten abortus niet principieel afwijzen. De Verlichting is een intellectuele stroming die tot bloei komt in de 17e en 18e eeuw in Europa. Verlichtingsdenkers zetten zich af tegen kerk en autoriteiten. Zij willen de wereld in vrijheid bestuderen en de samenleving opnieuw inrichten. De term Verlichting verwijst naar het licht der rede dat schijnt in de duisternis van de Middeleeuwen. Religie is veel ruimer dan godsdienst. Elke godsdienst is een religie, maar niet iedere religie is een godsdienst. Er wordt ook een onderscheid gemaakt volgens monotheïsme (één God) en polytheïsme (meer goden). Volgens dit onderscheid zijn er drie wereldgodsdiensten, christendom, islam en jodendom, en zijn boeddhisme en hindoeïsme religies. Aanvaarding van de dood. Voor humanisten is de dood een ondoorgrondelijke gebeurtenis waarover verschillende opvattingen kunnen bestaan. Aangezien de dood in de ogen van humanisten in ieder geval het einde van het menselijk leven in de huidige vorm is, richten zij zich op de eerste plaats op de kwaliteit van het leven. Humanisten zijn dus anti religie en dat is jammer want de grondlegger van het humanisme was zelf diep religieus. Hij begreep dat wetenschap en religie best hand in hand kunnen gaan. Maar nu is het humanisme verworden tot een anti religieuze stroming. Ik snap dat wel gezien het verleden maar toch is het jammer. Log in ... Met humanisme verwijs ik niet naar het Humanistisch Verbond of het gedachtegoed van Erasmus en de renaissance. Onder humanisme versta ik de leer van de verlichting zoals die op het terrein van normen en waarden met name door de Pruisische filosoof Kant is geformuleerd en tot uiting komt in de Declaration of Human Rights van de Verenigde Naties. Bij Molenaar thuis speelde religie geen grote rol. Ze werd weliswaar als kind katholiek gedoopt, maar het geloof was geen gespreksonderwerp, al ging ze heel af en toe wel eens met haar moeder mee ... humanisme en religie - joachim duyndam . read. hoofdstuk 10. humanisme als teruggeven als teruggeven Religie wordt inderdaad vaak gelijkgesteld aan godsdienst, maar dat is alleen op spreektaal niveau. Geloof is wat een persoon heeft: geloof in een god of bepaalde overtuigingen rond de oorsprong van leven en het doel van het leven. Religie en rituelen 39 4.3. Religie en eerbied 39 4.4. Het heilige 40 4.5. Transcendentie 41 4.6. Kritische kanttekeningen 42 4.7. Conclusie 42 5. Religieus humanisme in Nederland 44 5.1. De religieuze wortels van het humanisme 44 5.2. Ontstaan van het georganiseerde humanisme 45 5.3. Religieus humanisme en het Humanistisch Verbond 46 5.4 ... Het J.P. van Praag Instituut voor onderzoek naar de geschiedenis van het humanisme organiseert samen met de Tilburg School of Theology een studiedag voor staf, studenten en andere geïnteresseerden over 'geestelijke weerbaarheid tussen humanisme en religie'. Wat religieuzen en humanisten echter bindt, is een groot geloof in de mens als zingevend kader. In die zin moet humanisme niet worden beschouwd als een stroming tegenover religie, maar meer als een vergevorderde vorm van (protestants) christendom. Par 5 Humanisme en religie . Humanisme kan op 3 manieren godsdienst en religie benaderen. Je kunt zo 3 soorten humanisme onderscheiden. 5.1 Godsdienstig humanisme . De religieus humanist heeft respect voor alles wat leeft. Godsdienst en religie kunnen daarbij inspirerend werken. Godsdienstig humanisme vind je met name in de beginperiode. En nu daag ik alle denkers over religie uit om de God van Jezus een plaats te geven in om het even welke andere religie. In ieder geval zijn zowel jodendom als islam geen humanismen. De auteur van dit artikel heeft het ook over islamofobie....