Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag E-boek


Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag - A.M. van Hemert pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: mei 2012
AUTEUR: A.M. van Hemert
ISBN: 9789058982247
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 11,57

UITLEG:

Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. De term suïcidaal gedrag verwijst naar het geheel aan gedachten, voorbereidingshandelingen en pogingen die een zekere intentie uitdrukken om zichzelf te doden. De term gedrag verwijst zowel naar handelingen als naar gedachten. De multidisciplinaire richtlijn heeft als doel om professionals die werkzaam zijn in de gezondheidszorg te ondersteunen bij de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van suïcidaal gedrag. Een werkgroep van psychiaters, psychologen, huisartsen en verpleegkundigen schreef deze richtlijn, bijgestaan door een brede multidisciplinaire klankbordgroep en focusgroepen van verpleegkundigen en patiëntvertegenwoordigers. De richtlijn sluit aan bij de bestaande internationale richtlijnen en is geautoriseerd door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het Nederlands Instituut van Psychologen en door Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

... van het beste beschikbare bewijs. De opstellers van deze richtlijn zijn psychiaters, psychologen, huisartsen en verpleegkundigen ... Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling ... ... . De multidisciplinaire richtlijn rond detectie en behandeling van suïcidaal gedrag is bedoeld voor artsen, psychologen, therapeuten en verpleegkundigen binnen de gezondheidszorg. De richtlijn bevat aanbevelingen rond de volgende thema's: Detecteren en bespreken van suïcidaliteit; Interventies om het suïciderisico te verlagen 'Multidisciplinaire Richtlijn voor de Detectie en Behandeling van Suïcidaal Gedrag' uitgewerkt, alsook deze samenvatting. Onderzoek toont immers dat implementatie van suïcidepreventierichtlijnen in de klinische praktijk kan zorgen voor een verhogin ... GGZ Standaarden ... . Onderzoek toont immers dat implementatie van suïcidepreventierichtlijnen in de klinische praktijk kan zorgen voor een verhoging van deskundigheid van professionele hulpverleners én voor een daling in suïcidecijfers. 1 De Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag B. Verwey, psychiater, Ziekenhuis Rijnstate Arnhem A.M. van Hemert, psychiater, Leids Universitair Medisch Centrum R.F.P. de Winter, psychiater, Parnassia Groep, Den Haag Gepubliceerd in: Psyfar 2013; 8 (1): Samenvatting Dit artikel biedt een overzicht van de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en ... Schema voor diagnostiek van suïcidaal gedrag. Gebaseerd op de Multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Het schema voor diagnostiek dient als hulpmiddel bij het beoordelen van suïcidaliteit. Het schema is gebaseerd op de Multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behan­deling van ... Wat zijn signalen voor suïcidaliteit? Gedachten aan suïcide worden volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag niet altijd geuit, maar kunnen wel worden vermoed.Om suïcidaliteit te achterhalen moet er onderzoek worden gedaan. De multidisciplinaire richtlijn heeft als doel om professionals die werkzaam zijn in de gezondheidszorg te ondersteunen bij de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van suïcidaal gedrag. Een werkgroep van psychiaters, psychologen, huisartsen en verpleegkundigen schreef deze richtlijn, bijgestaan door een brede multidisciplinaire ... 4 282 Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Figuur B4.1 Onderzoek van suïcidaal gedrag: een beknopte strategie Stoornis of omstandigheid depressie) crisissituaties veranderingen anderen gedrag Openlijke of bedekte suïcidale uitingen Achterliggende factoren Stressoren Levensovertuigingen Steunsysteem Levensovertuiging Steunsysteem Suïcidepoging ... De richtlijn legt daarnaast sterk de nadruk op het betrekken van naasten bij diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en beveelt aan hen te informeren en waar nodig steun te bieden. Experts zijn van mening dat betrekken, informeren en steun geven van naasten door professionals in de huidige praktijk beter kan. Verder is in 2010 een ... Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ... 1 Voor een uitgebreide definitie van suïcidaal gedrag zie Omschrijving suïcidaal gedrag uit de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag . 5 De Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïci - daal gedrag (2012) vormt de basis van dit boek: dit boek kan gezien wor - den als een vertaling ervan, specifiek gericht op kinderen en jongeren. De ervaring van de auteurs is in dit (praktijk)boek duidelijk voelbaar. 1 De Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag B. Verwey, psychiater, Ziekenhuis Rijnstate Arnhem A.M. van Hemert, psychiater, Leids Universitair Medisch Centrum Dit artikel biedt een overzicht van de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. De richtlijn gebruikt een geïntegreerd model voor stress-kwetsbaarheid en ... Het doel van deze richtlijn is concrete aanbevelingen te geven voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag, op basis van het beste beschikbare bewijs. De opstellers van deze richtlijn zijn psychiaters, psychologen, huisartsen en verpleegkundigen. Het doel van deze richtlijn is concrete aanbevelingen te geven voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag, op basis van het beste beschikbare bewijs. De opstellers van deze richtlijn zijn psychiaters, psychologen, huisartsen en verpleegkundigen. met suïcidaal gedrag, en diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Ook wordt aandacht besteed aan het professionele handelen na een suïcide. Deze componenten staan centraal in dit artikel. Visie op suïcidaal gedrag In de richtlijn wordt de term 'suïcidaal gedrag' gedefinieerd als het geheel aan gedachten,...