Sociaal werk in Nederland E-boek


Sociaal werk in Nederland - Jan Bijlsma pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: mei 2012
AUTEUR: Jan Bijlsma
ISBN: 9789046903254
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 10,90

UITLEG:

Sociaal werk wordt telkens opnieuw vormgegeven. Voor mensen die in een moderne verzorgingsstaat als Nederland zijn opgegroeid, zijn allerlei voorzieningen en regelingen de gewoonste zaak van de wereld. De verzorgingsstaat kwam echter niet zomaar uit de lucht vallen, maar kent een lange geschiedenis. Het besef groeit dat het voor sociaal werkers waardevol is om de traditie van hun werkveld te kennen. Vanuit deze traditie kunnen zij vervolgens vorm geven aan het sociaal werk van de toekomst. iSociaal werk in Nederland/i beschrijft deze traditie. Het boek bespreekt de geschiedenis van mensen in de marge van de samenleving, en het ontstaan van de verzorgingsstaat en een geprofessionaliseerd maatschappelijk vangnet. De rode draad hierin wordt gevormd door 'verheffen' en 'verbinden', twee peilers van de verzorgingsstaat en de traditionele kerntaken van het sociaal werk. Verder neemt in dit boek de ontwikkeling van visies en theorieën een belangrijke plaats in. Zo maken (toekomstig) sociaal werkers kennis met de grondvesten van hun beroep en leren ze dat bepaalde dilemma's van alle tijden zijn. Ook worden zij gestimuleerd na te denken over de toekomst van de verzorgingsstaat. Op de website bij dit boek wordt extra studiemateriaal aangeboden, waaronder interactieve oefeningen, studievragen en kernbegrippen. iSociaal werk in Nederland/i is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs die worden opgeleid voor sociale beroepen, en voor alle sociaal werkers die willen weten in welke traditie zij staan met hun dagelijkse werk. Jan Bijlsma is verbonden aan de School of Social Work van Hogeschool Windesheim te Zwolle. Hay Janssen is verbonden aan de lerarenopleiding maatschappijleer van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

... sociaal werk en sociale hervorming. Wie het niet lukt om in het eigen inkomen te voorzien, kan een beroep doen op het Nederlandse stelsel van de sociale zekerheid ... Samenvatting Geschiedenis sociaal werk: "Sociaal werk in ... ... . We kunnen de sociale zekerheid in twee groepen verdelen: sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. Populairste 3.000+ vacatures voor Sociaal Werk in Nederland. Benut uw professionele netwerk en vind een baan. Dagelijks nieuwe vacatures in Sociaal Werk. De participatiesamenleving noopt sociaal werk tot herpositionering. Om een positieve bijdrage te leveren aan de nieuwe maatschappij moet het sociaal werk wetensc ... Samenvatting Sociaal werk in Nederland - Stuvia ... . De participatiesamenleving noopt sociaal werk tot herpositionering. Om een positieve bijdrage te leveren aan de nieuwe maatschappij moet het sociaal werk wetenschappelijker, menselijker en professioneler worden, met daarbij voldoende 'scharrelruimte' voor de sociaal werker. De Nederlandse samenleving is volop in transitie, een hertekening van het zorg- en welzijnslandschap dringt zich op ... In deze 'Geschiedenis van sociaal werk' maakt de lezer kennis met de meest interessante en inspirerende pioniers van het sociaal werk. Dit basisboek is niet enkel een achteruitkijkspiegel. De lezer ziet waar het sociaal werk vandaan komt, hoe het zich heeft ontwikkeld en hoe het zich verder kan ontwikkelen....