De TABERNAKEL E-boek


De TABERNAKEL - Paul C. Jong pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: februari 2018
AUTEUR: Paul C. Jong
ISBN: 1230002160177
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 11,8

UITLEG:

Hoe kunnen we de waarheid die verborgen ligt in de Tabernakel, uitvinden? We kunnen het antwoord op deze vraag slechts kennen en begrijpen als we het evangelie van het water en de Geest kennen, de echte inhoud van de Tabernakel.De blauwe, paarse en dieprode wol en het getweernde linnen dat getoond wordt in de poort van de voorhof van de Tabernakel, tonen ons de werken van Jezus Christus in de tijd van het Nieuwe Testament, die de mensheid gered heeft. Zo zijn het Woord van het Oude Testament en het woord van het Nieuwe Testament nauw met elkaar verbonden, zoals getweernd linnen. Maar helaas is deze waarheid te lang verborgen gebleven voor iedere zoeker van de waarheid in het Christendom.Toen Jezus Christus naar deze aarde kwam, werd Hij van Johannes gedoopt en Hij vergoot zijn bloed aan het Kruis. Zonder het evangelie van het water en de Geest te begrijpen en erin te geloven, kan niemand ooit de waarheid vinden die in de Tabernakel geopenbaard wordt. We moeten nu deze waarheid van de Tabernakel leren en erin geloven. We moeten ons allen deze waarheid die getoond wordt in de blauwe, paarse en dieprode wol en het getweernde linnen van de poort van de voorhof van de Tabernakel realiseren en erin geloven.

...nin bekleed met zijde en van buiten vaak omhangen met gordijnen in liturgische kleur, waarin het Heilig Sacrament (de geconsacreerde hosties) bewaard wordt in een ciborie ... De Tabernakel - Christenen voor Israël ... .Het tabernakel moet binnenin wit zijn. De Gereformeerde Kerk (Protestantse Gemeente) van Vaassen. Sinds 1948 komen mensen op deze plek samen om te bidden, te zingen, stil te zijn en geïnspireerd te raken door Gods woord. Op deze site vindt u informatie over onder andere de commissies, activiteiten en de mogelijkheid om in contact te komen. U bent van harte welkom om een dienst bij ... Tabernakelkerk live. Onze zondagse diensten moeten we als gevolg van de maatregelen tegen het Corona virus anders inrichte ... Tabernakel (kerk) - Wikipedia ... . U bent van harte welkom om een dienst bij ... Tabernakelkerk live. Onze zondagse diensten moeten we als gevolg van de maatregelen tegen het Corona virus anders inrichten. Via deze link kunt een dienst op kleine schaal zondagmorgen live volgen of later terugkijken…. De Zondagsbrief (ZB) is in 1995 ontstaan ter vervanging van de afkondigingen aan het begin van iedere dienst. Al die afkondigingen hadden een direct verband met de dienst van die zondag of vormden een korte herinnering voor een geplande activiteit in de week daarop. ... De Tabernakel. Gereformeerde Kerk. Zoek de verschillen tussen de 2 plaatjes van de tabernakel uit de tijd van Mozes. Maak de plaatjes af door ze in te kleuren. De opdracht om de tabernakel te maken komt van God zelf. In Exodus, vanaf hoofdstuk 25, geeft God aan Mozes de voorschriften voor deze bijzondere tent en alle attributen. Deze voorschriften zijn ontzettend nauwkeurig; alle afmetingen worden erbij genoemd. Het kostte de Israëlieten een jaar om de tabernakel te bouwen. De tabernakel van buiten van de tabernakel en het model van al zijn gerei". Wij lezen ook Hebreeën 8:1-5. "De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens. Tabernakel. In Exodus 26 wordt voor de beschrijving van de tabernakel 2 termen gebruikt, nl. tabernakel (mišəkān) en tent (ōhel).Helaas is dit subtiele verschil in moderne vertalingen meestal niet goed zichtbaar, maar zoals zal blijken is er terdege een verschil. Tabernakel De naam waaronder het draagbare heiligdom van de joden tijdens de tocht door de woestijn bekend is geworden wordt gebruikt voor een bergplaats in het ruim van een binnenschip, ook wel herft of herf. Het is een ondiepe ruimte direct onder het luik waar meertrossen en andere uitrusting opgeslagen word... Home. We heten u als ...